Statistická fyzika kvantových sítí

školitel: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
popis: Kvantové sítě jsou soubory kvantových objektů, které mezi sebou interagují. Struktura interakce je zakódována formou orientovaného grafu. Vlastnosti grafu např. jeho souvislost určuje spolu s typem interakce asymptotické - stacionární vlastnosti celé sítě. Cílem práce je studium dynamiky a asymptotických vlastností kvantových sítí jak z pohledu kvantové informace, tak statistické fyziky.
naposledy změněno: 27.04.2018 12:31:40

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky