Využití technik dataminingu v návrhu databázové datové struktury

školitel: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Databáze, Data Mining, Funkční závislost, Metody návrhu databází
popis: Popis problému:
V relačních databázích při návrhu pracujeme s atributy, tabulkami a funkčními závislostmi. K ním přísluší různé techniky jako datová normalizace, dekompozice, syntéza, které se vzájemně doplňují. Jejich výsledkem je podle různých hledisek verifikovaná struktura tabulek, atributů a jejich vzájemného provázání pomocí primárních a cizích klíčů.
Hypotéza:
Hypotéza dizertační práce spočívá na předpokladu možnosti na vstupu znát pouze množiny jednotlivých atributů (domén) v dané databázi. Z nich by se detekovaly funkční závislosti mezi těmito atributy v jednotlivých množinách (doménách) a automaticky odvodil následný návrh tabulek pomocí aplikace technik data miningu. Považujeme tento přístup za užitečný, protože v dnešní době málokdy vytváříme nové databáze z ničeho, ale v naprosté většině případů máme k dispozici reprezentativní vzorky konkrétních dat z předchozích verzí.
Přínos práce:
Přínos práce je v konkrétní rovině nalezení algoritmů automatické detekce funkčních závislostí mezi atributy různých domén jedné konkrétní databáze, který by se dal použít jako předstupeň již existujících metod návrhu databází. V obecné rovině je to rozšířený data mining technik do oblasti modelování datových struktur. To znamená aplikace data miningu do úrovně tříd, přičemž klasický data mining se odehrává pouze na úrovni jednotlivých datových instancí.
naposledy změněno: 26.05.2014 11:30:14

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky