Vlastnosti a transformace nelineárních sigma modelů

školitel: prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: sigma model, zakřivené pozadí, teorie strun integrabilita, T-dualita
popis: Zájem o sigma modelybyl posílen zkoumáním teorie strun, přesněji jejich formulací v zakřiveném pozadí. Tento typ teorií strun lze formulovat jako sigma modely s dodatečnými podmínkami. Úkolem doktoranda je zkoumat T-duality superstrun, t.j. sigma modely s bosonovými i fermionovými poli, klasickou integrabilitu bosonových sigma modelů, případně další vlastnosti.
literatura: [1] Georgios Itsios, Carlos Nunez, Konstadinos Sfetsos, Daniel C. Thompson, On Non-Abelian T-Duality and new N=1 backgrounds, arXiv:1212.4840
[2] Konstadinos Sfetsos, Recent developments in non-Abelian T-duality in string theory, arXiv:1105.0537
[3] C. Klimcik, Integrability of the bi-Yang-Baxter sigma-model, arXiv:1402.2105
[2] L. Hlavaty, I. Petr, Plane--parallel waves as duals of the flat background, in preparation
naposledy změněno: 27.04.2018 12:32:38

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky