Zpracování velkých objemů dat s využitím distribuovaných architektur a vyvažování zátěže

školitel: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: APIN
popis: 1. Seznámení s principy a metodami pro vyvažování zátěže
2. Rešerše algoritmů využívajících vyvažování zátěže při výpočtech v distribuovaném prostředí se zaměřením na výpočty ve fyzice vysokých energií
3. Analýza stávajících algoritmů a návrh vlastních algoritmů pro zpracování velmi velkých objemů dat
4. Analýza, implementace a testování navržených algoritmů
5. Porovnání se stávajícími známými algoritmy
Zpracování dat z fyzikálních experimentů probíhá na výpočetních clusterech a je při nich nutné používat vyvažování zátěže. Stávající algoritmy mají některé nevýhody. Tato práce bude zaměřena na analýzu stávajících algoritmů a jejich nevýhod ve fyzice vysokých energií ale i v jiných oblastech. Dále se bude zabývat návrhem nových algoritmů, jejich analýzou a principy implementace. Předpokládáme využití ve fyzikálním experimentu COMPASS v CERN.
naposledy změněno: 27.04.2018 12:33:23

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky