Konceptuální návrh datových struktur v podmínkách velkého množství dat

školitel: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: II_SIMI
popis: Zpracování dotazů nad bázemi dat se dnes většinou odehrává v operační paměti, kde je doba čtení informace víceméně konstantní (jsou to paměti typu RAM) a rychlá. Proto můžeme pro ukládání informací s výhodou používat návrhové vzory (design patterns), datovou normalizaci (Ambler, object class normalization) a objektový přístup obecně. Toto je pro tvorbu aplikací velmi výhodné, protože se tím snižuje sémantická mezera mezi strukturou aplikace na straně klienta (kde je s výhodami používáno objektové programování) a na straně serveru, kde jsou uložená data. Naše hypotéza je založená na empiricky zjištěné skutečnosti, že v kontextu velkých dat, která se musejí zpracovávat z externích médií (HDD, pásky, ...), se musejí datové struktury přizpůsobovat tomu, že média jsou mnohonásobně pomalejší a doba přístup k informaci je různým způsobem závislá na fyzické poloze uložení záznamu. Zároveň v této oblasti zatím chybějí sofistikovanější techniky návrhu datových struktur podle zásad objektového návrhu. Cílem dizertační práce bude jednak určit, jaký je vliv typu paměťového média na efektivitu existujících (především vyhledávacích algoritmů) struktur a na základě tohoto zjištění formulovat obecnější návrhové postupy, které by druh média zohleďňovaly.
naposledy změněno: 20.06.2014 10:33:19

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky