Využití orbitových funkcí ve zpracování informace

školitel: Goce Chadzitaskos
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: II_TS
klíčová slova: zpracování obrazu, orbitové funkce, filtrování obrazu, škálování obrazu
popis: Aplikovat orbitové funkce na mřížkách na fundamentálních oblastech pro zobecnění diskrétních fourierovských transformací používaných při zpracování obrazu. Zaznamenat obrazovou informaci na vhodnou mřížku ve fundamentální oblasti, vytvořit filtry analogické k používaným filtrům, zavést konvoluci a konvoluční teorém pro diskrétní orbitové funkce, vytvořit a aplikovat algoritmy pro změny měřítka a hustoty záznamu obrazu.
literatura: Doria, D., Image Processing Primer, http://engineeringnotes.net/Notes/EE/ImageProcessing.pdf Patera, J.,,Zaratsyan, A., Discrete and continuous cosine transform generalized to Lie groups SU(3) and G(2).J. Math. Phys., 2005, 46, p. 17 Hrivnák J., Patera J.: On Discretization of Tori of Compact Simple Lie Groups, J. Phys. A: Math. Theor. 43 (2010) 165206 Kashuba I., Patera J.: Discrete and continuous exponential transforms of simple Lie groups of rank two, Journal of Physics A: Math. Theor., 2007, 18 Patera, J., Compact Simple Lie Groups and Their $C$-, $S$-, and $E$-Transforms, SIGMA. 2005, 1 Moody Robert V., Patera J.: Orthogonality within the Families of C-, S- and E-functions of Any Compact Semisimple Lie Group, SIGMA 2 (2006), 076 Gonzalez Rafael C.,Woods Richard E., Eddins Steven L.: Digital Image Processing Using Matlab
poznámka: Literaturu bych ještě časem rozšířil. Vypsání tohoto tématu mám domluvené s doc. Kukalem.
naposledy změněno: 02.03.2015 16:26:29

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky