Top-Kvark a jeho vlastnosti v multijetových interakcích

školitel: RNDr. V. Šimák, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI
klíčová slova: Elementární částice, Silná interakce, Programování
popis: V detektoru DO ve FERMILAB bylo naměřeno 580000 interakcí antiproton-proton při energii 1.8 TeV s pěti a více jety s příčnými impulsy nad 10 GeV/c. Veškeré údaje o těchto interakcích jsou zaznamenány na CD a mohou být analyzovány na běžných počítačích typu PC nebo workstation. Tématem navrhované práce je zkoumání vlastností t-kvarku v jeho rozpadech na tři jety, t.j. v koncových stavech interakcí se šesti jety způsobené kvarky z rozpadů páru t a t: - Hledání t-kvarku pomocí minimalizačních programů statistických metod. - Hledání t-kvarku pomocí metody neurálních sítí. - Porovnání korelací mezi jety s teoretickými předpověďmi (QCD-Monte Carlo). Práce předpokládá programování a zájem o teorii silných interakcí.
literatura: 1. Učebnice QCD 2. Programovací jazyk FORTRAN, ev. C++ 3. MC - PYTHIA 4. Preprinty a publikace FERMILAB
naposledy změněno: 20.11.2017 22:17:29

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky