SW pro segmentový gama scaner

školitel: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Spektra, detektory, SW
popis: Spolupráce s ÚJV Řež. Zpracování naměřených spekter z HP Ge detektoru, řízení aparatury.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:11:32

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky