Výpočet vlastních frekvencí kmitání válce obtékaného tekutinou a určení jeho hranic stability

školitel: Ing. Igor Zolotarev, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: Obtékání, vlastní frekvence, kmitání, stabilita, programování, SW
popis: Podstatou práce je vypracování algoritmu a programu (vjazyce FORTRAN nebo MATLAB) pro výpočet vlastních frekvencí kmitání válce obtékaného tekutinou a určení hranic stability. Úloha bude řešena pro případ obecného typu okrajových podmínek při pružném upevnění čel válce a bude sledován jejích vliv na stabilitu soustavy. Pozornost bude věnována též tvarům kmitů: závislosti frekvenčního spektra na vlnovém čísle v obvodovém a podélném směru válcové skořepiny.
poznámka: Pro podporu této diplomové práce lze získat v ÚT AVČR statut \"pomvěda\".
naposledy změněno: 20.11.2017 22:11:42

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky