Matematické modelování zdroje při radiačním úniku do atmosféry

školitel: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: pravděpodobnostní modely, bayesovská statistika, inverzní problémy, atmosférické modelování
popis: Určení parametrů radiačního úniku do atmosféry je zásadní pro krizové řízení a rozhodování. Mezi hlavní parametry úniku patří jeho lokalita a jeho aktivita v závislosti na čase (zdrojový člen). Tento problém se dá uchopit kombinováním informací z terénních měření s teoretickým atmosférickým transportním modelem. Shodu mezi měřeními a atmosférickým modelem s předpokládaným zdrojovým členem lze optimalizovat a zdrojový člen tak odhadovat. Vzhledem k množství neurčitosti v této úloze se ukazuje výhodné použít pravděpodobnostní přístup a zdrojový člen modelovat a odhadovat pravděpodobnostními metodami. Cílem práce je se seznámit se současným stavem problematiky určování zdrojů radiačních úniků, zkoumat vliv různých přístupů k algoritmické i modelovací části problematiky a vytvářet jejich vhodné modifikace. Výsledky budou testovány na případu úniku jódu ze zařízení pro výrobu izotopů v Maďarsku na podzim roku 2011, případně na dalších případech jako je dosud neobjasněný únik jódu počátkem roku 2017 nebo kontrolovaný únik ETEX ve Francii.
literatura: P. Seibert and A. Frank. Source-receptor matrix calculation with a Lagrangian particle dispersion model in backward mode, Atmospheric Chemistry and Physics, 4(1):51–63, 2004 M. Bocquet. High-resolution reconstruction of a tracer dispersion event: application to ETEX, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 133(625):1013–1026, 2007. Šmídl V., Quinn A.: The Variational Bayes Method in Signal Processing, Springer 2006. Tichý O., Šmídl V., Hofman R., Stohl A.: LS-APC v1.0: a tuning-free method for the linear inverse problem and its application to source-term determination , Geoscientific Model Development, 9(11):4297-4311, 2016. Tichý, O., Šmídl, V., Hofman, R., Šindelářová, K., Hýža, M., and Stohl, A.: Bayesian inverse modeling and source location of an unintended I-131 release in Europe in the fall of 2011, Atmospheric Chemistry and Physics Discussion, https://doi.org/10.5194/acp-2017-206, in review, 2017.
naposledy změněno: 04.01.2018 14:19:55

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky