Robustní odhady metodou nejmenších usekaných čtverců

školitel: Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: Statistické metody, software, robustnost
popis: Nabízejí se různé varianty: Buď práce zaměřená čistě na programování metody nebo empirické a teoretické studium vlastnosti algoritmu a jeho diagnostických mozností, případně by bylo možno podle zájmu studenta rozšířit tuto práci o teoretické bádání nad problematikou tohoto odhadu a jeho chování, opět zejména v oblasti diagnostiky dat.
poznámka: Student může být honorován z grantu.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:10:29

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky