Inverzní modelování zdroje při radiačním úniku do atmosféry

školitel: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: pravděpodobnostní model, bayesovská statistika, inverzní problém, atmosférické modelování
popis: Při detekci radioaktivity v ovzduší je zásadním úkolem určení lokace úniku a jeho časového průběhu. Zatímco lokace bývá velmi často známa, časový průběh a celkové množství uniklé látky bývá většinou známo jen jako hrubý odhad nebo vůbec. Hlavním úkolem navrhované práce je určení časového průběhu úniku z dostupných terénních měření. Toho lze dosáhnout optimalizací mezi naměřenými hodnotami a mezi numerickými výsledky atmosférického modelu šíření. V práci se student seznámí jak s klasickými optimalizačními metodami, tak především s bayesovským přístupem a metodami odhadu parametrů pravděpodobnostních modelů. Odvozené postupy a metody budou testovány na cvičných datech, ale i na reálných případech jako jsou Černobylská havárie, únik jódu v Evropě v roce 2011, nebo dosud neobjasněný únik ruthenia v Euroasii v roce 2017.
literatura: M. Hutchinson, H. Oh, W. Chen, A review of source term estimation methods for atmospheric dispersion events using static or mobile sensors. Information Fusion 36, 2017, 130-148. === P. Seibert and A. Frank, Source-receptor matrix calculation with a Lagrangian particle dispersion model in backward mode. Atmospheric Chemistry and Physics 4(1), 2004, 51–63. === A. Leelőssy, I. Lagzi, A. Kovacs, R. Meszaros, A review of numerical models to predict the atmospheric dispersion of radionuclides. Journal of environmental radioactivity, 2018, 182: 20-33. === V. Šmídl, A. Quinn, The Variational Bayes Method in Signal Processing. Springer, 2006. === O. Tichý, V. Šmídl, R. Hofman, K. Šindelářová, M. Hýža, A. Stohl, Bayesian inverse modeling and source location of an unintended I-131 release in Europe in the fall of 2011, Atmospheric Chemistry and Physics 17(20), 2017, 12677-12696.
naposledy změněno: 15.08.2018 14:31:17

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky