Statistická analýza velkých systémů

školitel: RNDr. Martin Janžura, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: Zpracování obrazu, Odhady, Testování hypotéz
popis: Nadměrná dimenze některých systémů se vzájemně závislými komponentami (dotazníky, expertní systémy, sítě, obrazy, grafové modely) znemožňuje užít standardní statistické postupy. Proto je třeba výrazy, které nelze vyčíslit, nahradit jinými i za cenu částečné ztráty optimality. Princip pseudo-věrohodnosti je použitelný jak pro úlohu odhadu parametrů, tak pro testování hypotéz.
poznámka: k
naposledy změněno: 20.11.2017 22:17:32

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky