Nabídka rešeršních prací se zaměřením na experimentální jadernou fyziku.

školitel: Vladimír Linhart
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: Software, hardware, statistika; výzkum a vývoj v oblasti detekční techniky.
odkaz: http://kf-alpha.fjfi.cvut.cz/~linhart/reserse/nabidka.html
popis: Uvedená www stránka obsahuje nabídku rešeršních prací, které jsou uloženy v post scriptových souborech. Každá nabídka obsahuje název práce a stručné stanovení cíle.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:06:42

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky