Software pro analýzu a řízení mnohorozměrných lineárních systémů

školitel: Dr. Ferdinand Kraffer
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: numericka linearni algebra, řídící systémy, geometrické metody
odkaz: http://www-rocq.inria.fr/scilab/
popis: Aplikace geometrických metod v řízení mnohorozměrných lineárních systémů umožňuje oddělit problematiku strukturální od problematiky výpočetní. Stupeň abstrakce je při použití geometrických metod obvykle vyšší než je obecně zvykem v metodologii analýzy a syntézy řídících systémů. Tato abstrakce vsak krome smysluplne aplikace metod numericke linearni algebry umožňuje i zobecnění na specifickou třídu nelineárních systémů. Prací na projektu se získá zkušenost s využíváním softwarového produktu Scilab a aplikací metod numerické lineární algebry na syntézu řídících systémů. Zadani: (i) Přechod na Scilab. Přepis souboru základních programů pro vstupně-výstupní analýzu mnohorozměrných lineárních systémů z Matlab do Scilab. Programování nové metody včetně předběžného odzkoušení. (ii) Konstrukce testovacích příkladů pro vstupně-výstupní analýzu mnohorozměrných lineárních systémů. Jedná se o přepis programů z Matlab do Scilab a modifikace programů na základě vysledků testování. Jestliže čas dovolí, konstrukce fyzikálního příkladu.
literatura: http://www-rocq.inria.fr/scilab/
poznámka: v pripade zajmu muze skolitel prednest \"Základy teorie nelineárních systémů - doplňující přednáška k teorii adaptivních systémů.\"
naposledy změněno: 20.11.2017 22:06:28

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky