Zadání bakalářské práce

Základní údaje

Posluchač:
Program / Obor:
 
Název (CZ):
Název (EN):
 

Pokyny pro vypracování

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 

Doporučená literatura

Vyžadovaný formát referencí

Dodržujte následující formátování seznamu použité literatury. Pokud formát nedodržíte, bude Vám zadání vráceno k přepracování.

  • článek v časopise: Autor/ři, Název_článku. Název_časopisu ročník, rok, stránky.
    příklad: K. G. Hare, Tiles in quasicrystals with quartic irrationality. Mathematics of Computation 75, 2009, 405–420.
  • kniha: Autor/ři, Název_knihy. Vydavatel, rok.
    příklad: N. L. Johnson, S. Kotz, N. Balakrishnan, Continuous univariate distributions. John Wiley & Sons, New York, 1994.
  • příspěvek ve sborníku: Autor/ři, Název_příspěvku. In ‘Název_sborníku’, Vydavatel, rok, stránky.
    příklad P. Mueller, P. Wonka, S. Haegler, et al., Procedural modeling of buildings. In ‘ACM SIGGRAPH 2006 Papers’, ACM New York, 2006, 614–623.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 

Školitel a konzultant

Školitel:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
Email:
Telefon:
 
Konzultant:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
 

Data

Datum zadání:
Datum odevzdání:
 
Stav zadání
Schváleno KM

Historie
2017-10-28 00:06:33
– zahájení procesu zadání

2017-10-28 18:00:19
– zasláno školiteli

2017-10-28 18:56:35
– upraveno školitelem

2017-10-28 21:26:34
– zasláno na KM

2017-10-28 22:08:37
– žádost o autorizaci

2017-10-28 22:43:06
– autorizováno školitelem

2017-11-09 09:12:53
– vráceno k opravě

2017-11-09 10:55:11
– zasláno školiteli

2017-11-09 10:56:53
– upraveno školitelem

2017-11-09 10:57:54
– zasláno školiteli

2017-11-09 10:58:44
– upraveno školitelem

2017-11-09 11:01:26
– zasláno na KM

2017-11-16 10:28:41
– žádost o autorizaci

2017-11-16 10:52:27
– autorizováno školitelem

2017-11-22 14:09:31
– schváleno KM

2019-10-25 12:22:44
– reaktivováno

2019-10-25 12:23:39
– vráceno k opravě

2019-10-25 12:42:35
– zasláno školiteli

2019-10-25 16:45:38
– upraveno školitelem

2019-10-25 17:38:30
– zasláno na KM

2019-10-26 00:03:24
– žádost o autorizaci

2019-10-31 09:52:59
– žádost o autorizaci

2019-10-31 09:53:30
– žádost o autorizaci

2019-11-18 10:48:38
– žádost o autorizaci

2019-11-18 13:23:44
– autorizováno školitelem

2019-11-25 13:18:56
– schváleno KM