Komunikace člověka s PC

školitel: Ing. Pavel Bolek
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Statistická analýza, harmonická analýza, algoritmus rozpoznávání
popis: Vytvořit software pro převod české mluvené řeči do psaného textu v následujících třech etapách: Rozpoznat větu (různé oddělovače), rozpoznat slovo (slovníky, kontext), rozpoznat hlásku (analýza digitálních reprezentací vzorků nahraných hlásek). Sestavení příslušných algoritmů pro rozpoznávání.
naposledy změněno: 05.09.2011 00:17:20

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky