Akustická časově reverzní zrcadla (TRA / TRM)

školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: časově reversní zrcadla (TRM), metoda obrácení vlnového čela, analýza signálu, akustická emise
odkaz: http://www.it.cas.cz/en/zp
popis: Metoda obrácení vlnového čela (Wave Front Reversal) či fázové konjugace vln (Wave Phase Conjugation) se v posledních letech ukazuje jako perspektivní nejen v mnoha technických oborech, ale i v lékařství. Nejčastěji se používá pojem TRA (Time Reversal Acoustics) neboli časově-reversní akustika případně TRM časově reversní zrcadla a to zejména pro rekonstrukci ultrazvukových zdrojů, čímž je možné získat původní, šířením elastické vlny nezkreslenou informaci o typu budícího mechanismu jako např. materiálový defekt, strukturní změna apod. Zpětně vyslané signály se v lineárním slabě zatlumeném prostředí šíří opačným směrem a fokusují se do místa původního zdroje, kde dochází k rekonstrukci vyslané vlny. Předmětem tématu je experimentální, teoretický, či numericko-simulační výzkum možností zmiňovaných metod pro nasazení na reálná tělesa.
naposledy změněno: 11.05.2015 11:10:29

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky