Počítačové generování a analýza fraktálních množin

školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: II_PRAK
klíčová slova: Počítačová grafika, fraktální dimenze, multifraktály
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes/mb_home.html
popis: Téma je zaměřeno na metody počítačového zobrazování fraktálních a multifraktálních množin v rovině a prostoru pomocí moderních softwarových a hardwarových prostředků včetně paralelizace a použití grafických karet. Součástí práce je analýza množin a jejich charakterizace pomocí matematických nástrojů, např. fraktální dimenze. Výsledkem práce jsou algoritmy pro zobrazování množin včetně jejich detailů pomocí zvětšování a výpočetní výsledky poskytující odhad příslušných charakteristik těchto množin.
literatura: Peitgen H.-O. and Saupe D. (Eds.) The Science of Fractal Images Springer Verlag 1988 Šupina P. Visualization of fractal sets in multi-dimensional spaces, bakalářská práce v oboru Inženýrská informatika, zaměření Praktická informatika, KM FJFI ČVUT 2007 Bednařík P. Advanced methods of nonlinear dynamics and applications, diplomová práce v oboru Matematické inženýrství, zaměření Matematické modelování, KM FJFI ČVUT 2007
naposledy změněno: 10.05.2016 11:01:54

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky