Některé metody neparametrické regrese

školitel: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI
klíčová slova: neparametrická regrese, regresní křivka, regularizační sítě
odkaz: http://www2.cs.cas.cz/~kalina
popis: Práce se zaměří na některé metody neparametrické regrese, jejichž úkolem je odhadnout regresní křivku na základě dat. Zejména půjde o (1) metodu taut string, která je založená na intuitivní představě nataženého provázku, a (2) regularizované neuronové sítě. Diplomant prostuduje články o vlastnostech daných metod. Obě metody implementuje a jejich chování porovná na vhodných příkladech.
literatura: Davies P.L. and Kovac A. (2001): Local extremes, runs, strings and multiresolution. Annals of Statistics 29 (1), 1-65. Girosi F., Jones M., Poggio T. (1995): Regularization theory and neural networks architectures. Neural Computation 7 (2), 219-269.
poznámka: Práce nepředpokládá žádné znalosti statistiky.
naposledy změněno: 11.09.2016 09:01:21

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky