Ing. Marek Bukáček (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
 
školitel:Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2013
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:26.06.2017
téma disertační práce:Role datových reprezentací při modelování pohybu chodců
popis:V rámci práce budou porovnávány různé datové reprezentace (celulární automat, agentní systém, mřížkový plyn) a jejich využitelnost při modelu pohybu chodců. Předpokládá se znalost programovacích technik, matematické statistiky, teorie dopravního plynu, analýza obrazu a teorie rozpoznávání. Výsledkem práce budou jednotlivé modely včetně identifikace jejich parametrů, datové reprezentace a software pro simulaci a identifikaci.
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky