Ing. Václav Kautský (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
 
školitel:Doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2016
forma studia:prezenční
státní zkouška:25.09.2019
téma disertační práce:Matematické metody ve zpracování akustických signálů
popis:Zpracování zvukových signálů má zásadní význam v mobilních zařízeních, komunikačních systémech, počítačovém zpracování řeči, hudebních aplikacích atd. Digitalizované signály jsou zpracovávány filtry, transformacemi a algoritmy, v nichž probíhají různé optimalizační úlohy. Matematické znalosti absolventa KM FJFI mají v tomto oboru proto velmi široké uplatnění. Mezi základní úlohy, které se stále řeší už desítky let, patří například zlepšování řeči, redukce šumu, separace akustických zdrojů a lokalizace. Velká pozornost je v poslední době věnovaná zpracování záznamů z více mikrofonů a aplikacím moderních metod jako je analýza nezávislých komponent (ICA), faktorizace na nezáporné matice (NMF), analýza řídkých signálů (SCA) atd. Naše skupina se nyní například zabývá použitím řeč-potlačujících filtrů a jejich správnému výběru pomocí ICA. Správně vybraný filtr potlačuje hlas řečníka a propouští okolní šum. Tím se získává důležitá informace o šumu pro jeho následné odstranění z řeči pomocí Wienerova filtru.
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky