Mgr. Kateřina Henclová (Márová) (doktorand)

školitel:Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2016
forma studia:prezenční
téma disertační práce:Bayesovské metody pro globální optimalizaci
popis:Bayesovská optimalizace (taká známá jako EGO, efficient global optoimization) je metoda globální optimalizace založená na aproximaci cílové funkce pomocí stochastického procesu. To je výhodné pro úlohy, kde není znám analytický tvar cílové funkce a její vyčíslení v bodě je výpočetně náročné. Použití stochastického procesu dovoluje vyhodnotit pravděpodobnost s jakou je navrhované řešení lepší než stávající optimum. Díky tomu je možné najít optimum s minimálním počtem vyčíslení cílové funkce. Chování těchto metod závisí na zvoleném stochastickém modelu a jeho parametrech. Tyto parametry je možné v průběhu výpočtu adaptovat a urychlit konvergenci metody. K tomuto účelu je možné použít celý existující aparát Bayesovských metod odhadu hyperparametrů, odhad struktury modelu atp. Tyto techniky se dnes velmi aktivně vyvíjejí v komunitě strojového učení. Cílem práce je studovat vhodné modely a aproximační techniky pro optimalizační techniky inženýrských úloh kde cílová funkce je výsledkem numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic.
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky