Ing. David Celný (graduate student)

e-mail: show e-mail
 
advisor:Prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
study start date:01.03.2016
study form:combined
state exam:05.10.2018
title of dissertation thesis:Matematické modelování fázových rozhraní
POPIS_DISERTACNI_PRACE:Cílem práce bude vytvoření matematických modelů fázových rozhraní mezi tekutými fázemi (kapalina-pára, kapalina-kapalina), případně mezi tuhou fází a tekutou fází, na různých úrovních zjednodušení – od molekulární dynamiky (MD) přes klasickou teorii hustotního potenciálu (DFT), teorii gradientu hustoty (GT) až po Gibbsovský popis, upřesnění předpokladů a případné doplnění zjednodušených teorií a vyvození důsledků pro popis kinetiky fázových přechodů a případně dalších procesů na mesoskopickém měřítku. Matematické modely budou vyvíjeny pro reálné látky umožňující porovnání s experimentem. V případě MD půjde zejména o vyhodnocení dynamického tvaru fázového rozhraní – kapilárních vln, separaci jejich vlivu na profily hustot a koncentrací, určení vlivu velikosti systému. V případě DFT a GT půjde zejména o vývoj efektivních numerických metod pro řešení Eulerových-Lagrangeových rovnic, porovnání těchto metod a porovnání s MD a experimentálními výsledky. Práce bude řešena v rámci částečného pracovního úvazku v Ústavu termomechaniky AV ČR a stáží na spolupracujících pracovištích - Universität Stuttgart (prof. J. Gross), Ruhr Universität Bochum (prof. R. Span), Eindhoven University of Technology (prof. D. Smeulders).
timetable

administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/15/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics