Ing. Tereza Petříková (graduate student)

e-mail: show e-mail
 

studium

advisor:Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
study start date:01.10.2013
study form:prezenční
state exam:31.05.2016
title of dissertation thesis:Numerická simulace vícefázového proudění s přestupem komponent mezi fázemi v porézním prostředí
POPIS_DISERTACNI_PRACE:Náplní práce bude vývoj numerického modelu transportu komponent vícesložkové směsi v porézním prostředí s možností rozkladu směsi do několika fází. Rozdělení komponent směsi mezi fáze bude popsáno za předpokladu lokální termodynamické rovnováhy prostředky rovnovážné termodynamiky. Jedná se o hraniční téma kombinující poznatky z mechaniky tekutin, termodynamiky kontinua a numerické matematiky. Cílem práce bude vybudovat matematicky korektní formulaci modelu kombinující popis proudění s rovnovážnou termodynamikou směsí. Nové formulace problémů fázové stability a termodynamické rovnováhy vícesložkové směsi nedávno vyvinuté školitelem ve spolupráci se studenty FJFI povedou ke konstrukci nové formulace transportního modelu směsi ve více fázích v porézním prostředí. Tento model bude diskretizován moderními numerickými metodami využívající pokročilé partie metody konečných prvků (smíšené a smíšeně hybridní formulace MKP, nespojitá Galerkinova metoda) a testován na modelových příkladech, případně na laboratorních datech dodaných spolupracující organizací (Reservoir Engineering Research Institute, Palo Alto, CA).

administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/15/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics