Ing. Tomáš Smejkal (graduate student)

e-mail: show e-mail
 
advisor:Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
study start date:01.10.2017
study form:prezenční
state exam:13.02.2019
title of dissertation thesis:Matematické modelování transportu hmoty a tepla v kontextu ukládání tepelné energie
POPIS_DISERTACNI_PRACE:Skladování tepelné energie je důležitou součástí využívání obnovitelných zdrojů energie. Návrh a optimalizace účinných akumulátorů tepla na bázi materiálů s fázovou přeměnou (PCM), termálních kapalin, nebo termochemických materiálů (TCM) vyžaduje podrobnou znalost odpovídajících materiálů a procesů. Náplní práce bude studium a vývoj nových matematických modelů popisujících procesy transportu hmoty a tepla v kombinaci s chemickou reakcí v porézních termochemických materiálech, případně nukleaci z pevné fáze v podchlazených materiálech s fázovou přeměnou. Může se jednat např. o model transportu vodní páry a tepla v porézním prostředí. Bude uvažována neizotermální situace, kdy molekuly vody se mohou sorbovat na povrchu porézního prostředí, což je doprovázeno uvolňováním tepelné energie. Adsorpce vodní páry může být ovlivněna přítomností dalších látek, což se projeví na příslušné sorpční izotermě. Téma práce navazuje na řešení grantu GAČR 17-08218S s názvem Materiály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů tepla řešeného ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR a Ústavem chemických procesů AV ČR. Výsledky modelu tak budou moci býti validovány oproti datům naměřeným v těchto ústavech, příp. na dalších pracovištích v zahraničí (TU Eindhoven).
timetable

administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/15/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics