Goniometrické funkce: algoritmy a implementace

advisor: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis
branch of study: MINF
key words: polynomiální aproximace, tabulkové metody, CORDIC
description: Dostatečně přesné výčíslení hodnot elementárních funkcí je nezbytné pro práci každého programu. Prudce se rozvíjející hardware (kapacita paměti, grafické karty) umožňuje navrhovat a implementovat nové algoritmy pro výpočet elementárních funkcí, tím zvyšovat radikálně přesnost aproximace a s využitím paralelizmu současně snižovat časovou náročnost výpočtu. Náplní studentské práce je udělat rešerši nových algoritmů pro výpočet goniometrických funkcí, některé z nich implementovat a porovnat jejich efektivitu z různých hledisk.
references: [1] Peter Kornerup, Jean-Michel Muller, Adrien Panhaleux: Performing Arithmetic Operations on Round-to-Nearest Representations. IEEE Trans. Computers 60(2): [2] Jean-Michel Muller, Elementary functions, Birkhauser [3] Ch. Frougny, M. Pavelka, E. Pelantová, and M. Svobodová. On-line Algorithms for multiplication and division in real and complex numeration systems, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, vol. 21 no. 3 (2019).
last update: 27.04.2020 16:03:28

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics