Variační metody pro výpočet reprezentací 3D objektů z množin bodů

advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
type: bachelor thesis, master thesis
branch of study: MI_MM, MI_AMSM, MINF
key words: variační metody, 3D modelování
description: Mezi jedny z nejaktivněji se rozvíjející technologie současnosti patří bezesporu 3D tisk, rozšířená realita a zároveň použití lidarů. Spojuje je to, že lidary dokáží generovat množiny bodů v prostoru, které je potřeba následně převést do vhodnější reprezentace popisující měřený trojrozměrný objekt. Ten pak lze použít v rozšířené realitě nebo ho následně zpracovat pro 3D tisk. Náplní tohoto tématu bude využití variačních metod pro rekonstrukci 3D objektů z pouhé množiny bodů, které generují například právě lidary. Stejný postup lze ale aplikovat na 3D modely popisované pomocí sítě trojúhelníků. Jejich převedení do sofistikovanější reprezentace může fungovat jako účinná datová komprese. Vhodná reprezentace pak také může výrazně pomoci s rozpoznáváním těchto 3D objektů. Téma je založena na metodách používaných v umělé inteligenci a strojovém učení, takže si student zároveň osvojí dnes velice ceněné dovednosti.
references: Ch.M.Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.
last update: 21.08.2020 10:54:42

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics