Nové druhy evolučních operací pro genetické programování symbolické regrese

advisor: Martin Holeňa
e-mail: show e-mail
type:
branch of study: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
link: http://www.cs.cas.cz/~martin/
description: Jako symbolická regrese se obvykle označují regresní modely vytvářené hierarchickým rekurzivním skládáním jednoduchých matematických funkcí a operací. Název pochází z toho, že jednoduché matematické funkce a operace mívají přiřazené nějaké běžně užívané symboly (např. sin, cos, exp, log, +, -, *, /, ^), takže vytváření takového modelu lze popsat jednoduše řetězením těchto symbolů. Symbolickou regresi lze použít nejenom přímo k regresi, ale i k definování funkcí parametrizujících jiné regresní modely, konkrétně byla takto použita k definování kovariančních funkcí Gaussovských procesů. Grafem vytváření regresního modelu skládáním funkcí je strom, podobně jako grafem provádění instrukcí programu. Proto se ke hledání optimální symbolické regrese dá velmi dobře použít druh evolučních optimalizačních metod po několik desetiletí používaný k optimalizaci programů, známý pod názvem genetické programování. Přirozeným požadavkem na genomovou reprezentaci symbolické regrese v metodách genetického programování je, aby vycházela ze zmíněného grafu vytváření regresního modelu skládáním funkcí. Pro evoluci grafů byl nedávno ukázán význam dvou specifických druhů evolučních operací – sémantického neutrálního driftu a horizontálního přenosu genů. V kontextu genetického programování symbolické regrese ale takové evoluční operace dosud zkoumány nebyly. Právě tento výzkum je tématem navržené diplomové práce.
references: viz http://www.cs.cas.cz/~martin/diplomka58.html
last update: 16.09.2020 16:16:38

administrator for this page: Ľubomíra Dvořáková | last update: 09/12/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics