Matematické modelování transportu radionuklidů

školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. (KJCH) a doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH)
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: difuzní rovnice, metoda konečných objemů, vědecko-technické výpočty
odkaz: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes
popis: Náplní tématu je řešení evolučních rovnic migrace radionuklidů v kontextu dlouhodobých úložišť jaderného odpadu v geologicky stabilním prostředí. Rovnice budou řešeny numericky, zejména v programovém prostředí GoldSim. Bude prováděna i citlivostní a neurčitostní analýza modelu. Teoretický základ tématu je dán problematikou dynamiky kontinua a matematickou analýzou parabolické parciální diferenciální rovnice, která obsahuje disperzní, advekční a interakční členy. Aplikace tématu je v oblasti modelování spojeném s plánováním dlouhodobých úložišť jaderného odpadu.Téma je motivováno výzkumem prováděným KJCH FJFI ve spolupráci se SÚRAO.
literatura: J. Crank, The Mathematics of Diffusion, Second edition, Oxford Press, 1976. K. Štamberg, Modelování migračních procesů v životním prostředí, Vydavatelství ČVUT, 1996. GoldSim Contaminant Transport Module, User\'s Guide. Version 6.4 (May 2014) GoldSim. A. Saltelli, K. Chan, E. M. Scott, Sensitivity Analysis, Wiley, 2008. A. Vetešník, J. Landa, A. Vokál a D. Vopálka, A sensitivity and probability analysis of the safety of deep geological repositories situated in crystalline rock, J RadioanalNuclChem, DOI 10.1007/s10967-014-3883-6
naposledy změněno: 20.04.2016 20:57:03

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky