Oceňování projektů metodou reálných opcí: dynamické programování

školitel: Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: strategické řízení podniku, finanční řízení, rozhodování za neurčitosti
odkaz: http://www.utia.cz/people/kulhavy
popis: Oceňování projektů představuje standardní funkci finančního řízení podniku, která poskytuje data pro posouzení návratnosti investovaných prostředků porovnáním očekávaných peněžních toků na nákladové a výnosové straně. Standardní metody oceňování předpokládající řízení projektů “v otevřené smyčce” mají tendenci podhodnocovat skutečný ekonomický potenciál projektů, a to zvláště v případě projektů zatížených značnou neurčitostí. Nehodí se tak mimo jiné pro vysoce inovativní a rizikové projekty. Metoda reálných opcí představuje alternativu vhodnou pro projekty řízené dynamicky, “v uzavřené smyčce”, s průběžným využitím skutečných dat o postupu projektu a odezvě trhu. S výjimkou relativně jednoduchých modelů neurčitosti vede výpočet hodnoty projektu na úlohu dynamického programování, jejímž specifickým rysem je, že řízení projektu - ve smyslu realizace zvažovaných opcí - neprobíhá kontinuálně, ale v několika, ne nutně předem známých okamžicích. Úkoly: 1. Seznamte se s tradičním přístupem k analýze reálných opcí obvyklým ve finanční analýze. 2. Formulujte analýzu reálných opcí jako úlohu stochastického řízení. 3. Navrhněte vhodnou metodu numerické aproximace dynamického programování. 4. Implementujte algoritmus oceňování ve Vámi zvoleném výpočetním nástroji a ověřte jej na simulovaných (hypotetických) nebo reálných datech. 5. Analyzujte přínosy teorie stochastického řízení pro analýzu reálných opcí. Identifikujte případná omezení a otevřené otázky.
literatura: Vybrané části z: 1. Copeland, Thomas E., and Vladimir Antikarov. 2003. Real Options: A Practitioner’s Guide. Revised ed. New York: Texere. 2. Powell, Warren B. 2011. Approximate Dynamic Programming: Solving the Curses of Dimensionality. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley. 3. Puterman, Martin L. 2005. Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming. Hoboken, NJ: Wiley. 4. Vollert, Alexander. 2003. A Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Valuation. Boston, MA: Birkhäuser.
poznámka: Náplň tématu bude přizpůsobena zájmům studenta
naposledy změněno: 08.10.2018 13:13:13

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky