Bc. Barbora Pálková (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
zahájení studia: 2012
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ  (školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.)
výzkumný úkol: Kombinování expertních názorů ve formě pravděpodobností s aplikací na reálná data  (školitel: Mgr. Vladimíra Sečkárová, Ph.D.)
diplomová práce: Příspěvek k pravděpodobnostní spolupráci bayesovských agentů  (školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky