Bc. Světlana Smrčková (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
zahájení studia: 2012
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Algoritmy pro procedurální modelování rostlin v počítačové grafice  (školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.)
výzkumný úkol: Algoritmy pro procedurální modelování objektů a scén v počítačové grafice  (školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.)
diplomová práce: Využití automatického zpracování leteckých snímků pro procedurální generování realistických 3D modelů měst  (školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky