Bc. Teodor Kováč (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Matematická informatika
zahájení studia: 2015
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Kanonický rozklad tenzorů maticového násobení  (školitel: Ing. Petr Tichavský CSc., DSc.)
výzkumný úkol: Učení neuronových sítí při využití tenzorového rozkladu  (školitel: Ing. Petr Tichavský CSc. DSc.)
diplomová práce: Komprese konvolutorních vrstev neuronových sítí  (školitel: Ing. Petr Tichavský, DSc.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky