Bc. Jan Tichavský (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Matematická informatika
zahájení studia: 2015
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Implicitně vážené robustní metody a jejich výpočetní aspekty  (školitel: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.)
výzkumný úkol: Odhady kvantilů pomocí neuronových sítí  (školitel: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.)
diplomová práce: Trénování neuronových sítí založené na vysoce robustních odhadech  (školitel: RNDr. Jan Kalina, Ph.D.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky