Bc. Hynek Peřina (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Matematická informatika
zahájení studia: 2016
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Iterace aritmetick\'ych funkc\'{\i} a jejich cykly  (školitel: prof. Ing. Edita Pelantov\'a, CSc.)
výzkumný úkol: Lineární numerační systémy  (školitel: Ing. Ambrož Petr, Ph.D.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky