Využití stochastických algoritmů pro optimalizaci sběru dat v experimentech ve fyzice vysokých energií

školitel: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
popis: Systém sběru dat je jednou z klíčových součástí experimentů ve fyzice vysokých energií. Jeho optimalizace může výrazným způsobem zvýšit efektivitu systému a tím i přesnost získaných fyzikálních výsledků, může prodloužit životnost systému a minimalizovat jeho výpadky.
Předpokládaný postup:
  1. Analýza a profilování struktury typických systémů sběru dat ve fyzice vysokých energií
  2. Návrh stochastických algoritmů pro modelování zátěže těchto systémů
  3. Analýza navržených algoritmů
  4. Implementace a evaluace navržených algoritmů
  5. Návrh aplikace výsledků pro systém sběru dat konkrétního experimentu
naposledy změněno: 27.04.2018 12:33:43

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky