Nelineární ultrazvuková spektroskopie NEWS

školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: Nelineární ultrazvuková spektroskopie, nedestruktivního zkoušení materiálů
odkaz: http://www.it.cas.cz/en/zp
popis: Nelineární ultrazvuková spektroskopie je nová metodika nedestruktivního zkoušení materiálů, navržená před několika lety v USA (Los Alamos National Laboratory), umožňující citlivou detekci mikroskopických defektů. Studium je zaměřeno na experimentální výzkum v této oblasti, zahrnující ultrazvukové testy na zkušebních tělesech s definovanými vadami a vyhodnocení nelineárních signálových parametrů. Z široké mezinárodní spolupráce vyplývá i řada možností krátko i dlouhodobých stáží. Bezprostřední využití výsledků se předpokládá zejména v diagnostice leteckých konstrukcí.
naposledy změněno: 11.05.2015 10:47:24

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky