Adaptivní příznakové reprezentace pro rozpoznávání objektů

školitel: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI
odkaz: http://www.utia.cas.cz/people/flusser
popis: Příznakový popis objektů je tradiční disciplínou. Velmi často jsou příznaky počítány jako integrální transformace, přičemž bázové funkce (jádra transformace) jsou konstruována předem na základě jejich teoretických vlastností. V současné době se zdá slibný alternativní přístup – konstruovat bázové funkce v závislosti na konkrátních datech a cílech tak, aby se optimalizovalo jisté kritérium kvality. Takové báze nebudou univerzálně použitelné, ale na daných datech by mely mít lepší vlastnosti. Dizertace bude věnována zkoumání různých možností tvorby těchto adaptivních bází a jejich použití v konkrétních úlohách analýzy obrazu.
naposledy změněno: 12.05.2015 09:12:42

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky