Mechanismus ohniska relativní metodou – významný nástroj vyhodnocování indukované seismicity

školitel: RNDr. Jan Šílený, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: geofyzika, seismologie
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Mechanismus ohniska – charakteristika způsobu rozrušení geologického kontinua – je po lokaci a magnitudu jedním ze základních parametrů zemětřesení a seismického zdroje obecně. Nejuniverzálnějším popisem je momentový tenzor – silový ekvivalent fyzikální fraktury prostředí. Pro jeho vyčíslení z pozorovaných seismických dat je třeba co nejpřesněji znát model prostředí mezi ohniskem a seismickými stanicemi. To je samozřejmě v praxi neuskutečnitelný ideál, proto se s výhodou užívají relativní metody inverze, kdy simultánním zpracováváním skupiny seismických jevů je tento striktní požadavek výrazně změkčen. Úloha vede na algebraický problém – řešení přeurčené soustavy lineárních rovnic s a priori triviálním řešením, které je třeba eliminovat vhodnou podmínkou netriviálnosti. Její návrh, který bude mít dobrý fyzikální smysl – např. nenulovou normu hledaného tenzoru momentu, a dále kódování úlohy je vlastním obsahem tématu bakalářské práce. Úloha má značný praktický význam zvláště v „nezemětřesné“ seismologii, tedy v problematice průmyslově indukované seismicity, kde technologickými procesy jako je hydrofrakování naftových nebo geotermálních vrtů vzniká množství slabých jevů – „mikrozemětřesení“, jejichž zpracování co do lokalizací, migrace a mechanismů je vzhledem k ekonomickému dopadu pro průmysl zcela zásadní.
naposledy změněno: 16.06.2015 15:18:09

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky