Nestandardní poruchové metody a nehermitovské modely v kvantové mechanice

školitel: RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
popis: Vedle tzv. skrytě hermitovských kvantových Hamiltoniánů (jejichž praktická použitelnost byla odhalena již před vice než půl stoletím) se nedávno staly značně populárními i modely kvantových systémů v nichž operátory pozorovatelných veličin měly formu pokazatelně nehermitizovatelnou. Cílem doktorandského studia obou těchto do jisté miry paralelních přístupů bude jejich vzájemné – a to především metodické – obohacení. Konkrétně se zaměříme na získávání kvantitativních fenomenologicky motivovaných předpovědí založených na používání i zobecňování obvyklých i méně obvyklých metod poruchových, jakož i některých jejich neporuchových alternativ. Hlavní důraz bude položen na aplikace, a to především v rámci relativistické kvantové mechaniky.
literatura: [1] Albeverio S and Kuzhel S, PT-symmetric operators in quantum mechanics: Krein spaces methods. in Non-Selfadjoint Operators in Quantum Physics: Mathematical Aspects, ed F Bagarello et al (New York: Wiley, 2015), pp 293–344.
[2] Mostafazadeh A, Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 7 (2010) 1191 - 1306. F. J. Dyson, General Theory of Spin-Wave Interactions, Phys. Rev. 102 (1956), 1217-1230.
[3] Nimrod Moiseyev, \"Non-Hermitian Quantum Mechanics\", Cambridge University Press, 2011.
naposledy změněno: 13.05.2016 11:27:29

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky