Modelování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli

školitel: doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: magnetické pole, matematické modelování, identifikace modelu
popis: Polohování mikrorobotů pomocí magnetického pole se v současné době zkoumá především pro účely neinvazivní medicíny nebo miniaturních výrobních linek. K přesnému polohování robota je nezbytná znalost matematického modelu jeho pohybu. Zatímco elektromagnetické síly se dají vypočítat poměrně přesně pomocí metod konečných prvků, jiné vlivy jsou mnohem méně známé, například modely tření. Pro potřeby řízení v reálném čase je však potřeba nalézt relativně jednoduchý model s co největší přesností. Cílem práce je: 1) seznámit se problémem a s vlivy, které na robota působí, 2) seznámit se s daty z experimentálního zařízení pro planární polohování, a 3) vyzkoušet různé struktury modelu na tato data, případně identifikovat parametry modelů.
literatura: 1) Jansen, J. W., et al. \"Overview of analytical models for the design of linear and planar motors.\" IEEE Transactions on Magnetics 50.11 (2014): 1-7. 2) Bishop, Christopher M. Pattern recognition and machine learning. springer, 2006.
naposledy změněno: 20.09.2017 14:53:41

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky