Goniometrické funkce: algoritmy a implementace

školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: APIN
klíčová slova: polynomiální aproximace, tabulkové metody, CORDIC
popis: Dostatečně přesné výčíslení hodnot elementárních funkcí je nezbytné pro práci každého programu. Prudce se rozvíjející hardware (kapacita paměti, grafické karty) umožňuje navrhovat a implementovat nové algoritmy pro výpočet elementárních funkcí, tím zvyšovat radikálně přesnost aproximace a s využitím paralelizmu současně snižovat časovou náročnost výpočtu. Náplní studentské práce je udělat rešerši nových algoritmů pro výpočet goniometrických funkcí, některé z nich implementovat a porovnat jejich efektivitu z různých hledisk.
literatura: [1] Peter Kornerup, Jean-Michel Muller, Adrien Panhaleux: Performing Arithmetic Operations on Round-to-Nearest Representations. IEEE Trans. Computers 60(2): [2] Jean-Michel Muller, Elementary functions, Birkhauser 2006
naposledy změněno: 12.04.2018 12:04:33

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky