Zadání bakalářské práce

Základní údaje

Posluchač:
Program / Obor:
 
Název (CZ):
Název (EN):
 

Pokyny pro vypracování

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 

Doporučená literatura

Vyžadovaný formát referencí

Dodržujte následující formátování seznamu použité literatury. Pokud formát nedodržíte, bude Vám zadání vráceno k přepracování.

  • článek v časopise: Autor/ři, Název_článku. Název_časopisu ročník, rok, stránky.
    příklad: K. G. Hare, Tiles in quasicrystals with quartic irrationality. Mathematics of Computation 75, 2009, 405–420.
  • kniha: Autor/ři, Název_knihy. Vydavatel, rok.
    příklad: N. L. Johnson, S. Kotz, N. Balakrishnan, Continuous univariate distributions. John Wiley & Sons, New York, 1994.
  • příspěvek ve sborníku: Autor/ři, Název_příspěvku. In ‘Název_sborníku’, Vydavatel, rok, stránky.
    příklad P. Mueller, P. Wonka, S. Haegler, et al., Procedural modeling of buildings. In ‘ACM SIGGRAPH 2006 Papers’, ACM New York, 2006, 614–623.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 

Školitel a konzultant

Školitel:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
Email:
Telefon:
 
Konzultant:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
 

Data

Datum zadání:
Datum odevzdání:
 
Stav zadání
Schváleno KM

Historie
2019-10-11 17:50:02
– zahájení procesu zadání

2019-10-11 18:13:27
– zasláno školiteli

2019-10-14 18:21:31
– upraveno školitelem

2019-10-18 07:53:31
– zasláno na KM

2019-10-18 10:23:48
– žádost o autorizaci

2019-10-18 14:26:02
– autorizováno školitelem

2019-11-25 13:19:55
– schváleno KM

2020-10-21 13:52:06
– reaktivováno

2020-10-27 10:55:07
– vráceno k opravě

2020-10-29 15:36:41
– zasláno školiteli

2020-10-29 16:44:17
– upraveno školitelem

2020-10-29 16:50:04
– zasláno na KM

2020-10-29 17:39:25
– žádost o autorizaci

2020-10-30 02:44:20
– autorizováno školitelem

2021-01-07 10:19:11
– schváleno KM