Zadání bakalářské práce

Základní údaje

Posluchač:
Program / Obor:
 
Název (CZ):
Název (EN):
 

Pokyny pro vypracování

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 

Doporučená literatura

Vyžadovaný formát referencí

Dodržujte následující formátování seznamu použité literatury. Pokud formát nedodržíte, bude Vám zadání vráceno k přepracování.

  • článek v časopise: Autor/ři, Název_článku. Název_časopisu ročník, rok, stránky.
    příklad: K. G. Hare, Tiles in quasicrystals with quartic irrationality. Mathematics of Computation 75, 2009, 405–420.
  • kniha: Autor/ři, Název_knihy. Vydavatel, rok.
    příklad: N. L. Johnson, S. Kotz, N. Balakrishnan, Continuous univariate distributions. John Wiley & Sons, New York, 1994.
  • příspěvek ve sborníku: Autor/ři, Název_příspěvku. In ‘Název_sborníku’, Vydavatel, rok, stránky.
    příklad P. Mueller, P. Wonka, S. Haegler, et al., Procedural modeling of buildings. In ‘ACM SIGGRAPH 2006 Papers’, ACM New York, 2006, 614–623.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 

Školitel a konzultant

Školitel:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
Email:
Telefon:
 
Konzultant:
(Celé jméno a příjmení s tituly)
Pracoviště:
(Název instituce a adresa)
 

Data

Datum zadání:
Datum odevzdání:
 
Stav zadání
Schváleno KM

Historie
2020-09-28 21:58:17
– zahájení procesu zadání

2020-09-28 22:00:38
– zasláno školiteli

2020-10-06 16:44:01
– upraveno školitelem

2020-10-13 15:46:43
– zasláno školiteli

2020-10-13 16:49:45
– upraveno školitelem

2020-10-13 19:12:50
– zasláno na KM

2020-10-13 19:22:44
– žádost o autorizaci

2020-10-13 20:31:59
– autorizováno školitelem

2020-12-14 22:32:53
– vráceno k opravě

2021-01-17 19:54:08
– zasláno školiteli

2021-01-19 22:16:15
– upraveno školitelem

2021-01-19 22:30:10
– zasláno na KM

2021-01-20 01:05:09
– žádost o autorizaci

2021-01-20 10:01:13
– autorizováno školitelem

2021-02-02 13:00:21
– schváleno KM