O doktorandských dnech

Doktorandské dny jsou setkáním studentů doktorského studia na FJFI. Jedná se zejména o studenty programů Matematické inženýrství, Aplikovaná informatika a Kvantové technologie. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru těchto studijních programů se na jejich zajišťování podílí velká část kateder fakulty, zejména katedry matematiky, fyziky, softwarového inženýrství a laserové fyziky a fotoniky. Workshop Doktorandské dny se koná vždy v měsíci listopadu (přesný termín je oznámen s dostatečným předstihem). Doktorandi prezenčního studia participují povinně, pro doktorandy v kombinované formě studia je účast dobrovolná. Účast hostů z řad odborné veřejnosti je vždy vítána.

Doktorandské dny probíhají formou minikonference, na kterou jsou přizváni školitelé, členové oborové rady a akademičtí pracovníci FJFI. Doktorandi, kteří ukončili alespoň jeden rok doktorského studia, vystupují s příspěvkem o výsledcích, kterých dosáhli během uplynulého roku na tématu své disertační práce. Konference probíhá v několika tematických sekcích pokrývajících různá témata matematického modelování nelineárních přírodních procesů, matematické fyziky, teoretické informatiky a softwarového inženýrství. Referáty jsou publikovány ve sborníku ČVUT. Vystoupení na konferenci a příspěvek ve sborníku slouží jako podklad pro hodnocení práce doktoranda oborovou radou.


Poděkování

Ke zdárnému průběhu Doktorandských dnů přispívají finanční podporou