Vítejte

Vítejte na stránkách Katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze. Katedra matematiky zajišťuje výuku předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a zároveň se podílí na výzkumu ve spolupráci se špičkovými domácími a světovými pracovišti. více

Matematika patří na FJFI k hlavním teoretickým disciplínám. Katedra matematiky zajišťuje veškerou výuku matematiky pro všechny obory na fakultě. Výuka matematiky probíhá ve všech zaměřeních v prvních dvou letech bakalářského studia. Posluchači získávají poměrně hluboké poznatky z matematické analýzy a lineární algebry, a to na třech úrovních obtížnosti: A, B, nebo v předmětu Matematika. Seznámí se se základy práce na počítačích. V závislosti na výběru zaměření pak navazují kurzy dalších matematických disciplín, jako obyčejné a parciální diferenciální rovnice, numerické metody, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika.

Katedra matematiky garantuje výchovu ve čtyřech zaměřeních magisterského studia: Matematické modelování a Aplikované matematicko-stochastické metody v oboru Matematické inženýrství, Softwarové inženýrství a matematická informatika a Tvorba softwaru v oboru Inženýrská informatika. Posluchači všech čtyř zaměření jsou důkladně školeni v klasických i moderních partiích matematiky a informatiky. Jedná se zejména o algebru, funkcionální analýzu, matematickou fyziku, numerickou matematiku, teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku a celou řadu předmětů z oblasti diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Na všech zaměřeních je kladen důraz na aplikace získaných poznatků včetně řešení problému na moderní výpočetní technice. Dále katedra zajišťuje bakalářské zaměření Praktická informatika v oboru Inženýrská informatika. Viz Bakalářské studium a Navazující magisterské studium.

Na katedře matematiky je zřízena speciální počítačová učebna Tereza, vybavená potřebnými pomůckami, usnadňujícími nevidomým a slabozrakým studentům vysokoškolské studium.

Pracovníci katedry se věnují vědeckovýzkumné činnosti v rámci čtyř výzkumných skupin:

  • GAMS Skupina aplikované matematiky a stochastiky se zabývá analýzou mikroskopické struktury dopravních toků a modelováním agentních systémů a statistickým zpracováním obecných monitorovacích signálů s aplikacemi v akustické defektoskopii materiálů;
  • MAFIA Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod se soustředí na využití algebry, funkcionální analýzy a geometrie v matematické fyzice a kvantové teorii;
  • MMG Skupina matematického modelování se věnuje matematickému modelování orientovanému na tvorbu a analýzu deterministických i stochastických modelů fyzikálních, technických, biomedicínských a ekologických procesů;
  • TIGR Skupina teoretické informatiky zkoumá využití algebry, algebraické teorie čísel, teorie grafů a diskrétní matematiky v nestandardních numeračních systémech, v modelování aperiodických struktur (zejména kvazikrystalů) a v symbolických dynamických systémech s důrazem na kombinatoriku na slovech.

Aktuality

O seminářích KM na Novinkách

kategorie: Obecná aktualita KM

O seminářích KM na Novinkách

vložil(a): Petr Ambrož (09.10.2019 11:53:46)
 
O seminářích KM na Novinkách
odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/univerzity-predstavuji-matematiku-v-pocasi-farmacii-i-hudbe-40299110

Na zpravodajském serveru Novinky.cz vyšel 8.10.2019 pod názvem "Univerzity představují matematiku v počasí, farmacii i hudbě" článek o (především) seminářích "Matematické problémy nematematiků" a "Matematika pro život" (spolu)pořádaných KM FJFI. Text článku je dostupný v odkazu.

 

Úlohy pro přípravný kurz

kategorie: Bakalářské studium

Úlohy pro přípravný kurz

vložil(a): Matěj Tušek (19.09.2019 11:14:52)
 
přiložený soubor: ikona pdf (4.52 MB)

autor neznámý, editoval MT, v případě nalezení dalších překlepů mě neváhejte informovat

 

Pravidla uznávání předmětů při přechodu z matematiky B na matematiku C (Vyhláška KM)

kategorie: Bakalářské studium

Pravidla uznávání předmětů při přechodu z matematiky B na matematiku C (Vyhláška KM)

vložil(a): Radek Fučík (17.02.2014 09:49:31)
 
přiložený soubor: ikona pdf (223.7 KB)

Pravidla pro uznávání předmětů 01MAN, 01MAN a 01MAB2 za 01MAT1, 01MATZ1, 01MAT2 a 01MATZ2 jsou uvedena v přiloženém souboru.

 

Článek doc. Krbálka v časopise Vesmír

kategorie: Obecná aktualita KM

Článek doc. Krbálka v časopise Vesmír

vložil(a): Milan Krbálek (10.09.2019 09:18:51)
 
Článek doc. Krbálka v časopise Vesmír
odkaz: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-9/chuze-davu-impulzy-bez-doteku.html

V zářiovém čísle časopisu Vesmír vychází článek Doc. Mgr. Milana Krbálka, Ph.D. o aplikacích matematiky při modelování pohybu davu. Téma zaujalo redakční tým natolik, že ho vybralo na titulní stranu časopisu. Článek je dostupný zde: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-9/chuze-davu-impulzy-bez-doteku.html

 

Úspěch studentů KM FJFI na SVOČ

kategorie: Obecná aktualita KM

Úspěch studentů KM FJFI na SVOČ

vložil(a): Zuzana Masáková (05.06.2019 13:54:58)
 
Úspěch studentů KM FJFI na SVOČ

Studenti vedení členy katedry matematiky dosáhli vynikajících výsledků na česko-slovenské soutěži SVOČ, která se konala 2.-4. června 2019 v Brně. Bc. Jan Mazáč obsadil 1. místo v kategorii Matematické struktury — algebra, topologie a geometrie, teorie grafů a kombinatorika. Studenti Bc. Tereza Kurimaiová a Bc. Michal Tichý získali 3. místo v kategorii Matematická analýza — teorie funkcí a prostory funkcí, teorie diferenciálních a integrálních rovnic. Čestné uznání získal Bc. Václav Košík v kategorii Teoretická informatika a umělá inteligence.

 

>> všechny aktuality
>> archiv aktualit

Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky