Absolventi bakalářského studia

filtr
absolventi z let od do
zaměření:


jméno:
školitel:
Matej Cibuľa
rok: 2018
zaměření: Matematická informatika
práce: Rozpoznávání vzorů a anomálií v časových řadách
e-mail: zobrazit e-mail
Marko Sahan
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel
e-mail: zobrazit e-mail
 
Filip Širc
rok: 2018
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad kovarianční matice chyby v lineární regresi
e-mail: zobrazit e-mail
Vladislav Belov
rok: 2017
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Modelovaní komunit agentů soupeřících o zdroje
e-mail: zobrazit e-mail
 
František Boháč
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Stochastické odhadování modelů s omezeným šumem
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Čajánek
rok: 2017
zaměření: Matematické modelování
práce: Stochastické modely chemické kinetiky
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marek Dědič
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Hierarchické modely síťového provozu
Štěpán Doan
rok: 2017
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Robotické vozítko založené na platformě Arduino
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Fejl
rok: 2017
zaměření: Matematické modelování
práce: Moderní čtení Rose-Rosserova důkazu úplnosti Lukasiewiczovy logiky
e-mail: zobrazit e-mail
František Gašpar
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aproximace toku v celulárních modelech pohybu chodců
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petra Habětínová
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody
e-mail: zobrazit e-mail
Karel Hybner
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Metody pokročilé statistiky pro dálkový průzkum Země
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Kadlec
rok: 2017
zaměření: Matematické modelování
práce: Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů
Jakub Kaňuk
rok: 2017
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Paralelní řešiče pro systémy lineárních rovnic
 
Václav Košík
rok: 2017
zaměření: Matematické modelování
práce: Sturmovská slova generovaná substitucemi a jejich derivovaná slova
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Košlab
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Bibiána Lajčinová
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Kompenzace pohybu v pozitronové tomografii
e-mail: zobrazit e-mail
Jana Lepšová
rok: 2017
zaměření: Matematické modelování
práce: Reakčně-difuzní rovnice v elektrokardiologii
 
Ondřej Mach
rok: 2017
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování dynamiky lithiových článků
e-mail: zobrazit e-mail
Aleš Neoral
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Některé metody neparametrické regrese
 
Chien Nguyen Minh
rok: 2017
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Využití náhodných procesů a optimálního řízení v úloze vysokofrekvenčního obchodování
e-mail: zobrazit e-mail
Barbora Pánková
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Citlivost modelu teploty vodiče na rozložení neurčitosti počasí
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Pecka
rok: 2017
zaměření: Matematické modelování
práce: Využití gausovských procesů pro aktivní učení
Martin Polák
rok: 2017
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Organizér pro vysokoškolského studenta - aplikace pro iPhone
 
Ksenia Ponomareva
rok: 2017
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Modelování síťové komunikace infikovaných uživatelů
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Schäfer
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Implementace numerických schémat pro simulaci nevazkého stlačitelného proudění
e-mail: zobrazit e-mail
 
Světlana Smrčková
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Algoritmy pro procedurální modelování rostlin v počítačové grafice
Michal Tichák
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Kinetické modelování lunárního chvostu ve slunečním větru
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Trusina
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace statistického testování hypotéz na data z experimentu ATLAS
e-mail: zobrazit e-mail
Lukáš Tryner
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Interferometrie seismického šumu registrovaného sítí WEBNET
e-mail: zobrazit e-mail
 
Dominik Vít
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Využití reputace autonomních systémů pro detekci malwaru
e-mail: zobrazit e-mail
Dominika Vlčková
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Shluková analýza pro data smíšeného spojitého a diskrétního typu
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Zikmund
rok: 2017
zaměření: Matematická informatika
práce: Detekce překrývajících se komunit ve složitých sítích
e-mail: zobrazit e-mail
Eliška Zugarová
rok: 2017
zaměření: Matematické modelování
práce: Kooperace v ekonomické hře
e-mail: zobrazit e-mail
 
Hana Zvolánková
rok: 2017
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad neznámých parametrů metodou AMIS
e-mail: zobrazit e-mail
Lenka Bódiová
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Expertní informace v analýze dynamických medicínských sekvencí
e-mail: zobrazit e-mail
 
Hana Dlouhá
rok: 2016
zaměření: Matematické modelování
práce: Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Eichler
rok: 2016
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU
 
Matěj Fanta
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Metaučení metod extrakce pravidel z umělých neuronových sítí
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Gális
rok: 2016
zaměření: Matematické modelování
práce: Lokalizace materiálových defektů založená na geodetických drahách
e-mail: zobrazit e-mail
 
František Hůla
rok: 2016
zaměření: Matematické modelování
práce: Optimalizace strategie navrhovače ve hře na ultimátum
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Jamrich
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Aplikace pro prezentaci vybraných monitorovacích dat experimentu COMPASS
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Kantner
rok: 2016
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Locality sensitive hashing textových řetězců pro klasifikaci URL
e-mail: zobrazit e-mail
Miroslav Kovář
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zbyněk Král
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Pomocný nástroj pro analýzu stability hadronového kalorimetru pro experiment CMS
školitel: Ing. Martin Bodlák
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Lukeš
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Webová rozhraní pro databáze experimentu COMPASS v CERN
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vladislav Matúš
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Techniky dělení grafů pro paralelní počítání
Jiří Minarčík
rok: 2016
zaměření: Matematické modelování
práce: Dynamika pohybu křivek v rovině a prostoru a její aplikace
 
Barbora Pálková
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ
Edita Pešková
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Návrh informačního systému pro podporu forenzního auditu
 
Jan Petřík
rok: 2016
zaměření: Matematické modelování
práce: Asymptotika a studium chování S-váženého odhadu na konečných souborech dat
e-mail: zobrazit e-mail
Marko Ruman
rok: 2016
zaměření: Matematické modelování
práce: Rozhodování v Ultimatum game s více navrhovateli
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jaroslava Ryplová
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Hodnocení anizotropie elastických vlastností živých tkání pomocí ultrazvuku
Kateřina Solovská
rok: 2016
zaměření: Matematické modelování
práce: Numerické metody pro segmentaci medicínských dat
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vojtěch Straka
rok: 2016
zaměření: Matematické modelování
práce: Aposteriorní odhady chyby numerického řešení v problematice filtračního proudění
e-mail: zobrazit e-mail
Zuzana Szabová
rok: 2016
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Studie korelací v souborech empirických dopravních dat
e-mail: zobrazit e-mail
 
Čeněk Škarda
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Rozhodovací lesy v úloze klasifikace síťových útoků
e-mail: zobrazit e-mail
Aleksandra Vecherskaya
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Nástroj pro statistické zkoumání velkých toků dat
e-mail: zobrazit e-mail
 
Oldřich Vlašic
rok: 2016
zaměření: Matematická informatika
práce: Redundance v číselných systémech
Daniil Zaru
rok: 2016
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Zpracování emailových zpráv v jazyce Lisp
 
Libor Bakajsa
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Formáty pro ukládání řídkých matic na GPU
e-mail: zobrazit e-mail
František Blachowicz
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Detekce zneužití vyhledávačů malwarem
 
Dávid Bortňák
rok: 2015
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Procedurální generování objektů a scén v počítačové grafice / Procedural Generation of Objects and Scenes in Computer Graphics
školitel: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
Jan Chyba
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Seismická tomografie svrchního pláště Země v okolí Trans-evropské sutury. Seismic tomography of Earth's upper mantle around the Trans-European suture.
školitel: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Fejlek
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Použítí algebraických řešičů pro dokazování terminace přepisujících systémů / Termination Proofs of Term Rewrite Systems by Constraint Solving
školitel: Dipl.-Ing Dr. techn. Stefan Ratschan
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Franců
rok: 2015
zaměření: Matematické modelování
práce: Numerická simulace dvoufázového proudění
e-mail: zobrazit e-mail
 
Elena Gagulkina
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Vývoj SW pro vizualizaci vektorových vrstev na mapová pozadí OpenStreetMap
školitel: Ing. Radek Hofman, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Daniel Hnyk
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Dolování znalostí z kanálů RSS
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tereza Hostáková
rok: 2015
zaměření: Matematické modelování
práce: Grafově-teoretické vlastnosti korelační matice
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Klinkovský
rok: 2015
zaměření: Matematické modelování
práce: Numerické řešení jednofázového filtračního proudění a jeho implementace na GPU
 
Jakub Kořenek
rok: 2015
zaměření: Matematické modelování
práce: Grafově teoretické vlastnosti matice efektivní konektivity
Matěj Kotrba
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza dat z evakuačních experimentů Data analysis of egress experiments
školitel: Ing. Marek Bukáček
 
Colette Kožená
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Identifkace statistických distribucí v Preisach-Mayergoyzově prostoru hysteronů
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Krásenský
rok: 2015
zaměření: Matematické modelování
práce: Kvaterniony a poziční číselné soustavy
e-mail: zobrazit e-mail
 
Antonín Květoň
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Stavové automaty systému pro sběr dat experimentu COMPASS v CERN
Bulgn Mandzhieva
rok: 2015
zaměření: Praktická informatika
práce: Nastavení PID regulátoru a jeho testování z hlediska snížení spotřeby paliva / Setting of PID controller and its testing from a viewpoint of fuel consumption reducing
školitel: Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Mácha
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Metody matematické optimalizace pro elektromobilitu
Martin Neznal
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Matematické modelování klasifikace portfolia zákazníků
e-mail: zobrazit e-mail
 
Batyr Ovshiev
rok: 2015
zaměření: Praktická informatika
práce: Vizualizace dat pomocí webových mapových služeb. Visualisation of data using web mapping services.
školitel: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
Marta Pavelka
rok: 2015
zaměření: Matematické inženýrství
práce: On-line násobení a dělení v pozičních numeračních systémech
e-mail: zobrazit e-mail
 
Sofya Shulga
rok: 2015
zaměření: Matematické inženýrství
práce: Kvaterniony a jejich maticové reprezentace / Quaternions and their matrix representations
školitel: Prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Smejkal
rok: 2015
zaměření: Matematické modelování
práce: Výpočet rovnovážných stavů vícesložkových směsí
e-mail: zobrazit e-mail
 
Georgiy Stebunov
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Algoritmy pro identifikaci Lieových algeber
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Suk
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Sjednocený web pro FJFI
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Ševčík
rok: 2015
zaměření: Matematické modelování
práce: Slepá separace a dekonvoluce signálu
Magdaléna Tinková
rok: 2015
zaměření: Matematické modelování
práce: Aritmetické operace v soustavách s kvadratickou bázi
 
Maksym Topor
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Miniaturní programovací jazyk
Diana Tsygikal
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Klasifikace založená na využití fuzzy logiky
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lukáš Ulrych
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad struktury pravděpodobnostního modelu
e-mail: zobrazit e-mail
Patrik Urban
rok: 2015
zaměření: Matematické modelování
práce: Řízená klasifikace síťového provozu
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jana Vacková
rok: 2015
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Statistická rigidita systémů s repulzivními potenciály
e-mail: zobrazit e-mail
Tereza Velká
rok: 2015
zaměření: Matematická informatika
práce: Palindromy a privilegovaná slova
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vojtěch Veselý
rok: 2015
zaměření: Matematické modelování
práce: Binární projekce Arnouxových-Rauzyových slov
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Zicha
rok: 2015
zaměření: Aplikovaná informatika
práce: Jednoduchá webová aplikace využívající JavaScript
 
Milan Berka
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhad parametrů dynamických systémů metodami přibližného bayesovského počítání Estimation of dynamical systems parameters via approximate Bayesian computation
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Bouř
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Divergenční metody ve statistických separacích
e-mail: zobrazit e-mail
 
Viktor Brada
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Numerické metody pro stochastické diferenciální rovnice se skoky. Numerical methods for stochastic differential equations with jumps.
školitel: Ing. Petr Veverka
e-mail: zobrazit e-mail
David Brožek
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Odhadování mnohorozměrných multimodálních hustot pravděpodobnosti pomocí distribučních směsí. / Estimation of Multidimensional Multimodal Probability Density Functions by Using Distribution Mixtures.
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Richard Finger
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Výpočetní algoritmy v nestandardních numeračních systémech Algorithms for arithmetics in non-standard numeration systems
školitel: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Josef Florian
rok: 2014
zaměření: Matematické modelování
práce: Palindromické uzávěry a palindromy v nekonečných slovech / Palindromic Closures and Palindromes in Infinite Words
školitel: Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Alina Galeeva
rok: 2014
zaměření: Praktická informatika
práce: Stromy palindromů v nekonečných slovech / Trees of Palindromes in Infinite Words
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Hlavnička
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Generátory náhodných čísel a kombinatorika na slovech (Pseudorandom Number Generators and Combinatorics on Words)
školitel: Ing. Balková Ľubomíra, Ph.D
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Jačka
rok: 2014
zaměření: Matematické modelování
práce: Vlastnosti a rozpad top kvarku / Properties and decay of top quark
školitel: prof. RNDr. Šimák Vladislav, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Jiříček
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Vývoj komunikačního rozhraní pro paralelní výpočty / Development of communication interface for parallel computations
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Kristýna Kaslová
rok: 2014
zaměření: Praktická informatika
práce: Systém pro vizualizaci dat Data Visualization System
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Kautský
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Speciální funkce a jejich aproximace / Special Functions and their approximations
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Dejan Kirda
rok: 2014
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování spalování ve fluidních kotlích / Mathematical Modelling of Combustion in Fluidized Bed Boilers
školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Zuzana Krčmáriková
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Rotace a kvaterniony / Rotations of quaternions
školitel: Prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Lanč
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Testování rozhraní systému Freeconf / Interface testing of the Freeconf system
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
Eva Lorencová
rok: 2014
zaměření: Praktická informatika
práce: Kurz Matematika 4 ve Wolfram Mathematica (The Mathematics 4 course in Wolfram Mathematica)
školitel: Ing. Matěj Tušek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Malý
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aktivní učení pro 3D navigaci bezpilotních letadel / Active learning for 3D navigation of unmanned aerial vehicles
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Kateřina Medková
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Jazyky generované pomocí morfismů(Languages generated by morphisms)
školitel: Ing. Karel Klouda, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marek Pavlíček
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Rozšíření multiagentního simulačního systému MATSim / Extension of multiagent simulation system MATSim
školitel: Ing. Václav Šmídl
Ondřej Pelech
rok: 2014
zaměření: Matematické modelování
práce: Numerické metody řešení dvoufázového filtračního proudění - Numerical methods for two-phase flow in porous media
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Shukhrat Raimov
rok: 2014
zaměření: Praktická informatika
práce: Systém pro podporu kreativního učení / System for Support of Creative Thinking
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Reichl
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Stanovení váhových koeficientů v dynamickém distribuovaném odhadování Determination of Weights in Distributed Dynamic Estimation
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
 
Tomáš Sobotík
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Implementace algoritmů pro modelování vývoje hladkých křivek / Implementation of algorithms for modeling of smooth curves evolution
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Solovský
rok: 2014
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování dvoufázového vícesložkového proudění v nenasyceném porézním prostředí Mathematical modeling of two-phase compositional flow in unsaturated porous media
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Helena Svobodová
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Geometrické vlastnosti množin vzniklých metodou řezu a projekce / Geometrical properties of cut-and-project sets
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Vít Škvára
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Model predikce spotřeby hybridního vozidla (Model for prediction of power consumption of a hybrid vehicle)
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Viktor Šohájek
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Oceňování podmíněných závazků firmy disponující zástavou v podobě stochastického finančního instrumentu. / Pricing of contingent claims of a company with collateral represented by a stochastic financial instrument.
školitel: RNDr.Alexis Derviz,CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Štěch
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Stochastické modely v ekonomii (Stochastic Models in Economics)
školitel: Ing. Karel Sladký, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Eduard Šubert
rok: 2014
zaměření: Matematická informatika
práce: Voronoiova dláždění a Cut-and-Project množiny / Voronoi Tilling and Cut-and-Project Sets
školitel: Ing. Ambrož Petr Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Ticháček
rok: 2014
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Modelování vnitřního ucha a sluchového nervu Computer modeling of the cochlea and the hearing nerve
školitel: prof. RNDr. Pavel Jungwirth, D Sc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Vondra
rok: 2014
zaměření: Praktická informatika
práce: Grafické uživatelské rozhraní systému pro ovládání experimentu COMPASS v CERN / Graphical user interface for control system of the COMPASS experiment at CERN
školitel: Ing. Josef Nový
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Bohuslav
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Generátory korelovaných náhodných veličin - Generators of correlated random variables
školitel: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Celný
rok: 2013
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování fázových rozhraní směsí pomocí Cahnovy-Hilliardovy teorie Mathematical modeling of phase interfaces for mixtures using the Cahn-Hilliard theory
školitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jonáš Chudý
rok: 2013
zaměření: Matematické modelování
práce: Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze / Computer Image Processing by Means of Degenerate Diffusion
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Radim Dudek
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Start-stop systém hybridního vozidla (Start-stop system of a hybrid vehicle)
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Faltys
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Změny mikrostruktury agentního systému v závislosti na dosahu interakčního potenciálu Changes in microstructure of agent ensemble depending on range of interaction potential
školitel: doc. Mgr. Milan Krbalek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Fiala
rok: 2013
zaměření: Matematické modelování
práce: Aperiodické generátory náhodných čísel Aperiodic Random Number Generators
školitel: Ing. Lubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Flusser
rok: 2013
zaměření: Praktická informatika
práce: Voronoiovské a delonovské dláždění roviny / Voronoi and Delone tiling of the plane
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
 
Vít Hanousek
rok: 2013
zaměření: Matematická informatika
práce: Softwarová řešení pro rozdělování zátěže na systémech pro vysoce výkonné počítání / Software Solutions for Workload Management on High Performance Computing systems
školitel: Ing. Pavel Strachota
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Heller
rok: 2013
zaměření: Matematické modelování
práce: Algoritmy pro paralelní sčítání v nestandardních číselných soustavách / Algorithms for parallel addition in non-standard numeration systems
školitel: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Horký
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Lighthillův-Whithmannův dopravní model a jeho řešení. Lighthill-Whithmann's traffic model and corresponding solution
školitel: Doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Zdeněk Junek
rok: 2013
zaměření: Matematické modelování
práce: Aplikace teorie reálných opcí na ocenění dluhového instrumentu Contingent Convertible Bond. Application of real option theory to the pricing Contingent Convertible Bonds.
školitel: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Klečka
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Vypracování matematického modelu a analýza pojistných škodních dat. Design of mathematical model and analysis of insurance loss data.
školitel: Ing. Jiří Franc
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Klemsa
rok: 2013
zaměření: Matematická informatika
práce: Aproximace v dynamickém rozhodování za neurčitosti Aproximate dynamic decision making under uncertainty
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Kollert
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Level spacing distribuce pro Calogero-Moserovy náhodné matice / Level Spacing Distribution for Calogero-Moser Random Matrices
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Jitka Kostková
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Stochastický integrál podle Wienerova procesu. Stochastic integral with respect to Wiener process.
školitel: Ing. Petr Veverka
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vojtěch Kovalík
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Isingův Model ve Financích: Zavedení Peněz do Modelu / Ising Model in Finance: Introducing Money into the Model
školitel: PhDr. Ladislav Krištoufek
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Kubiš
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Bayesovská inference s využitím stochastické simulace pomocí metod ABC Bayesian stochastic simulation-oriented inference with Approximate Bayesian Computation
školitel: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Legerský
rok: 2013
zaměření: Matematická informatika
práce: Hašovací funkce a kombinatorika na slovech Hash Functions and Combinatorics on Words
školitel: Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Mrkos
rok: 2013
zaměření: Matematické modelování
práce: Adaptivní procesy v detekci anomálií / Adaptative anomaly detection
školitel: Martin Rehák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Juraj Panek
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Mikroskopické dopravní charakteristiky zero-range procesů / Microscopic traffic-like charactaristics of zero-range processes
školitel: Ing. Pavel Hrabák
e-mail: zobrazit e-mail
Kateřina Pastirčáková
rok: 2013
zaměření: Matematická informatika
práce: Spektra pisotovských čísel a jejich invariance na substituci / Spectra of Pisot numbers and their invariance under substitution
školitel: Ing. Štěpán Starosta, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zbyněk Pitra
rok: 2013
zaměření: Softwarové inženýrství a matematická informatika
práce: Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů Accelerating evolutionary algorithms by means of Gaussian processes
školitel: Doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Juraj Pohanka
rok: 2013
zaměření: Matematické modelování
práce: Periodické magnetické Hamiltoniany v Lobačevského rovině Periodic magnetic Hamiltonians on the Lobachevsky plane
školitel: Prof. Ing. Pavel Šťovíček,DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lukáš Pohanka
rok: 2013
zaměření: Matematická informatika
práce: Implementace blokové šifry Serpent pro ARM procesory; Implementation of the Serpent block cipher for ARM processors.
školitel: RNDr. Michal Hojsik PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Sláma
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Komplexní studie spektrální rigidity Dysonových plynů; Comprehensive Study of Spectral Rigidity for Dyson Gas
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michaela Sluková
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Využití statistické analýzy a separačních metod při detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic. The use of statistical analysis and separation methods for detecting physical processes in particle accelerators.
školitel: Ing. Zuzana Farová
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Šembera
rok: 2013
zaměření: Matematické modelování
práce: Analytická řešení v problematice matematického modelování dvoufázového proudění v porézním prostředí / Analytical solutions of mathematical models of two-phase flow in porous medium
školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Štěpánek
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace separačních metod na reálná data z urychlovačů částic. / Application of separation methods to real particle accelerator data.
školitel: Ing. Jiří Franc
e-mail: zobrazit e-mail
Jiří Vejrosta
rok: 2013
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování difuzních procesů v LiIon bateriích (Mathematical Modeling of Diffusion Processes in LiIon Bateries)
školitel: doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Hynek Walner
rok: 2013
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Stochastické diferenciální rovnice se skoky a jejich aplikace pro popis přírodních jevů / Stochastic differential equations with jumps and their applications to real world phenomenons
školitel: Ing. Petr Veverka
Jan Zapletal
rok: 2013
zaměření: Praktická informatika
práce: Vývoj aplikace v PHP pro desktopový operační systém Eye OS/ PHP application development for desktop operating system Eye OS
školitel: ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vojtěch Cvrček
rok: 2012
zaměření: Matematické modelování
práce: Apriorní informace pro segmentaci medicínských dat (A priori information for medical image segmentation)
školitel: Ing. Oberhuber Tomáš, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Fikar
rok: 2012
zaměření: Matematické modelování
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Hálek
rok: 2012
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Strojový překlad pojmenovaných entit mezi anglickým a německým jazykem / English-German Machine Translation of Named Entities
školitel: RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Heller
rok: 2012
zaměření: Softwarové inženýrství a matematická informatika
práce: Implementace maticových řešičů na GPGPU / Implementation of matrix solvers on GPGPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ladislav Horký
rok: 2012
zaměření: Softwarové inženýrství a matematická informatika
práce: Paralelní implementace fuzzy filtrů ve zpracování obrazu na GPU Parallel Implementation of Fuzzy Filters in Image Processing on GPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Tereza Jindrová
rok: 2012
zaměření: Matematické modelování
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jaroslav Klika
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Fay-Herriotův model pro odhadování v malých oblastech - A Fay-Herriot model for small area estimation
školitel: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Kubant
rok: 2012
zaměření: Matematické modelování
práce: Degradace membrány palivového článku / Degradation of fuel cell membrane
školitel: Ing. Václav Klika, PhD
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Máca
rok: 2012
zaměření: Softwarové inženýrství a matematická informatika
práce: Detekce změny stavu akusticky aktivního systému / Change point detection of dynamic acoustic system
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Matěj Novotný
rok: 2012
zaměření: Matematická informatika
práce: Aritmetika s vysokou přesností na GPU / Extended precision arithmetic on GPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zuzana Ruttkayová
rok: 2012
zaměření: Praktická informatika
práce: Procedurální generování modelů rostlin v počítačové grafice / Procedural Generation of Plant Models in Computer Graphics
školitel: Ing. Pavel Strachota
e-mail: zobrazit e-mail
Matěj Sedláček
rok: 2012
zaměření: Matematické modelování
práce: Poissonův proces a vlastnosti jeho trajektorií. Poisson process and properties of its trajectories.
školitel: Ing. Petr Veverka
e-mail: zobrazit e-mail
 
Hana Srbová
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Generátory náhodných čísel a teorie náhodných matic / The random number generators and the Random Matrix Theory
školitel: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Lenka Ščepánková
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Aplikace asymetrického vylučovacího procesu na modelování systémů se sociální interakcí / Application of the asymmetric exclusion process to social-interaction systems modeling
školitel: Ing. Pavel Hrabák
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Šleis
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza časových světlostí vozidel na řízené křižovatce / Analysis of time clearances on signal-controlled crossroad
školitel: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Marek Teller
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Zobrazování lokálních nelinearit při hodnocení materiálů ultrazvukovými časově reverzními zrcadly / Local nonlinearity imaging in material evaluation with ultrasonic time reversal mirrors
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Aleš Tygl
rok: 2012
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Modely logistické regrese na úrovni jednotlivce - Unit level logistic regression models
školitel: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Valášek
rok: 2012
zaměření: Matematické modelování
práce: Numerické řešení deformace pružných těles metodou konečných prvků / Numerical solution of deformation of elastic bodies by finite element method
školitel: Doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Vejmola
rok: 2012
zaměření: Matematické modelování
práce: Stabilita a robustnost klasifikačních metod signálů akustické emise v nedestruktivní defektoskopii / Stability and Robustness of Acoustic Emission Signal Classification Techniques in Nondestructive Defectoscopy
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Zima
rok: 2012
zaměření: Praktická informatika
práce: Zobrazení třírozměrného modelu na platformě Android 3D model viewer for Android platform
školitel: Ing. Zděněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ekhlas Sultan Mohamm Alqadasi
rok: 2011
zaměření: Praktická informatika
práce: Reprezentace přirozených čísel v lineárních rekurentních systémech / Representation of integers in linear recurrent number systems
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Karel Břinda
rok: 2011
zaměření: Softwarové inženýrství a matematická informatika
práce: Abelovská komplexita nekonečných slov / The Abelian complexity of infinite words
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Marek Bukáček
rok: 2011
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza dat z evakuačních experimentů Data analysis of egress experiments
školitel: Ing. Marek Bukáček
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Černý
rok: 2011
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Implementace maticových řešičů na GPU / The implementation of matrix solvers on GPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Fous
rok: 2011
zaměření: Softwarové inženýrství
práce: Testování komunikačního rozhraní pro mainframe / Testing of the communication interface for a mainframe
školitel: Ing.Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Andrea Fuksová
rok: 2011
zaměření: Matematické modelování
práce: Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze / Computer Image Processing by Means of Degenerate Diffusion
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Habásko
rok: 2011
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování reakčně-difuzních procesů v problematice spalování / Mathematical Modelling of Reaction - Diffusion Processes in Combustion
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Lucie Hanáková
rok: 2011
zaměření: Matematické modelování
práce: Robustní identifikace modelu stochastickými metodami s minimální vzdáleností / Robust model identification based on stochastic minimum distance techniques
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Koktan
rok: 2011
zaměření: Praktická informatika
práce: Systém pro správu obsahu se zaměřením na organizaci konferencí / System content management for conference organization
školitel: Ing. Petr Pauš
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Kolář
rok: 2011
zaměření: Softwarové inženýrství a matematická informatika
práce: Řetězové zlomky založené na beta-celých číslech / Continued fractions based on beta- integers
školitel: Doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Král
rok: 2011
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování formování mikrostruktur při fázových přechodech Mathematical Modelling of Microstructures in Phase Transitions
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Kučera
rok: 2011
zaměření: Softwarové inženýrství a matematická informatika
práce: Využití samoorganizace k analýze signálu EKG Application of Self-Organization in Analysis of ECG Signal
školitel: doc. Ing. Jaromír Kukal Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Matěj Laitl
rok: 2011
zaměření: Softwarové inženýrství a matematická informatika
práce: Prostředí pro implementaci algoritmů Bayesovské filtrace Implementation environment for Bayesian filtering algorithms
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Mikeš
rok: 2011
zaměření: Praktická informatika
práce: Počítačové vizualizace pro fyziku dopravního proudu Computational visualization for the physics of traffic flow
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Mucha
rok: 2011
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Porovnání efektivity různých programovacích jazyků v numerických výpočtech / Comparison of efficiency of various programing languages for numerical computations
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Jana Papoušková
rok: 2011
zaměření: Matematické modelování
práce: Pravděpodobnostní distribuce v nelineární elastické spektroskopii / Probability distributions in nonlinear elastic wave spectroscopy
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Šefl
rok: 2011
zaměření: Matematické modelování
práce: Turbulentní proudění - matematický model, jeho vlastnosti, symetrie / Turbulent flow - mathematical model, its properties and symmetry
školitel: RNDr. Šárka Nečasová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Martina Šůsová
rok: 2011
zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
práce: Analýza ustáleného stavu termodynamického dopravního plynu se slabou krátkodosahovou repulzí / Analysis of steady state for thermodynamic traffic gas with weak short-ranged repulsion
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tereza Vyskočilová
rok: 2011
zaměření: Praktická informatika
práce: Numerické modelování mikrostruktury dopravních proudů / Numerical modelling of traffic flow\'s microstructure
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Michal Záveský
rok: 2011
zaměření: Matematické modelování
práce: Geodetické křivky na kombinovaném povrchu pro detekci poruch v akustické emisi / Geodetic curves on combined surfaces for acoustic emission crack detection
školitel: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Milan Apostolović
rok: 2010
zaměření: Praktická informatika
práce: Optimalizace webových stránek pro vyhledávače / Web Page Search Engine Optimization
školitel: Doc.Ing Antonín Novotný, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Berka
rok: 2010
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Dynamické programování v diagnostice systémů a jejich efektivní údržby (Dynamic Programming in System Diagnostics and Their Efficient Maintenance)
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Denemark
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Úlohy degenerované difuze v počítačovém zpracování obrazu - Problems of degenerate difusion in computer image processing
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Ehrenberger
rok: 2010
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source / Configuration Procedures for Open Source Operation Systems
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Ešner
rok: 2010
zaměření: Praktická informatika
práce: Systém pro anotaci dokumentů / Document annotation system
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Flaška
rok: 2010
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Zpracování a vizualizace dat z magnetické rezonance / Processing and visualization of Magnetic Resonance data
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Hejda
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Spřátelené morfismy na sturmovských slovech / Amicable Morphisms on Sturmian Words
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Pavla Henzlová
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Přehled metod komprimovaného snímání Survey of compressed sensing methods
školitel: Ing. Petr Tichavský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Fáris Ismail
rok: 2010
zaměření: Praktická informatika
práce: Návrh architektury a integrace workflow v EMS založeném na technologii IBM Lotus Notes / Design architecture and workflow integration in EMS based on IBM Lotus Notes technology
školitel: Ing. Ivo König
e-mail: zobrazit e-mail
Karel Jedlička
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Ekvivalence v grafu kontrolního toku / Equivalence in control flow graph
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Kabourek
rok: 2010
zaměření: Praktická informatika
práce: Zobrazování fraktálních množin / Visualization of fractal sets
školitel: Ing. Petr Pauš
e-mail: zobrazit e-mail
Milan Kočica
rok: 2010
zaměření: Praktická informatika
práce: Rauzyho grafy nekonečných slov / Rauzy Graphs of Infinite Words
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Miroslav Kolář
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Reakčně - difuzní rovnice a jejich dynamika / Reaction - Diffusion Equations and Their Dynamics
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Komínek
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Vyhodnocování mamogramu pomocí lokálního statistického modelu s referenčním oknem / Evaluation of mamograms by local statistical models with window size
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Kouřim
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Modelování spořících finančních produktů Modelling and simulation of saving financial products.
školitel: Mgr. Aleš Král
e-mail: zobrazit e-mail
Jakub Loucký
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Použití grafových řezů pro segmentaci obrazových dat a dat z MRI / Applications of graph cuts for segmentation of images and data from MRI
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michael Matějů
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Mikroskopická struktura termodynamického dopravního modelu / Microscopic structure of thermodynamical traffic model
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Matoušek
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Vytvoření makroskopického matematického modelu doby přejezdu vozidel mezi dvěma body dopravní sítě
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Novotný
rok: 2010
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Decentralizované řízení dopravní signalizace: optimalizace délky cyklu/ Decentralized control of traffic lights: cycle length optimization
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Kamil Ondrák
rok: 2010
zaměření: Matematická informatika
práce: Decentralizované řízení dopravní signalizace: optimalizace zelené vlny / Decentralized control of traffic lights: green wave optimization
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Orság
rok: 2010
zaměření: Praktická informatika
práce: Řízení přístupů v EMS založeném na technologii IBM Lotus Notes / Access Control in EMS based on IBM Lotus Notes technology
školitel: Ing. Ivo König
e-mail: zobrazit e-mail
Radek Papoušek
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Vyhodnocování mamogramů pomocí lokálního statistického modelu - vliv počtu komponent / Evaluation of mammograms using local statictic model - Influence of number of componenets
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Pártl
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Dynamické modely v matematické biologii / Dynamical Models in Mathematical Biology
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
Hana Pechová
rok: 2010
zaměření: Praktická informatika
práce: Výběr počátečních podmínek pro Kalmanův filtr Selection of initial conditions for Kalman filter
školitel: Ing. Evgenia Suzdaleva, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Říha
rok: 2010
zaměření: Praktická informatika
práce: Návrh a implementace automatizovaného zpracovávání emailů (Design and Implementation of Automatic E-mail Processing)
školitel: Ing. Radek Trousílek
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Soroka
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Numerický model univalentních neuronových sítí / Numerical model of univalent neural networks
školitel: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Filip Štaffa
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Kvantový rozptyl pro časově závislé systémy Quantum scattering for time-dependent systems
školitel: Prof. Ing. Pavel Šťovíček DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Tomáš Vávra
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Číselné soustavy se zápornou bází / Number systems with negative basis
školitel: doc. Ing. Zuzana Masáková, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Miroslav Zima
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Stochastické iterativní aproximace dynamického programování / Stochastic iterative approximations in dynamic programming
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Ladislav Zvoník
rok: 2010
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování dislokační dynamiky v materiálech / Mathematical Modelling of Dislocation Dynamics in Materials
školitel: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
 
Pavel Žák
rok: 2010
zaměření: Praktická informatika
práce: Numerické simulace pohybu chodce ve skupině / Numerical simulations for pedestrian movement
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Achberger Noll
rok: 2009
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
 
Miroslav Bulušek
rok: 2009
zaměření: Praktická informatika
práce: Visualizace úlohy maximálního párování v grafu / Visualisation of the Maximal Matching Problem
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Michal Chada
rok: 2009
zaměření: Praktická informatika
práce: Výchozí databáze pro tvorbu rozvrhu FJFI / Initial Database for FNSPE Timetable Builder
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Michal Havlíček
rok: 2009
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Modelování BTF textur / Modelling BTF Textures
školitel: Doc.Ing. Michal Handl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Radek Hecl
rok: 2009
zaměření: Matematické modelování
práce: Konstrukce výběrové masky pro zpracování screningových mamogramů pomocí normálních směsí / Selection mask construction for evaluation of screening mammograms based on normal mixtures.
školitel: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vít Holý
rok: 2009
zaměření: Softwarové inženýrství
práce: Kooperativní řešení konfliktu ve skupině autonomních letadel - Multi-party Cooperative Collision Avoidance
školitel: Mgr. Přemysl Volf
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Hošek
rok: 2009
zaměření: Softwarové inženýrství
práce: Třídění webových dokumentů v reálném čase / Online Clusterization of Web Documents
školitel: RNDr. Radim Řehůřek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jana Hradilová
rok: 2009
zaměření: Matematické modelování
práce: Modelování krevního oběhu u vrozených srdečních vad/ Modelling of the blood circulation in the case of congenital heart disease
školitel: Prof. Ing. František Maršík, DrSc
e-mail: zobrazit e-mail
Miroslav Jurek
rok: 2009
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Náhodné generování vybraných matematických struktur / Random Sampling of Selected Mathematical Structures
školitel: Mgr. Karel Macek
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Kopecký
rok: 2009
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Výjimečné stavy v dopravě a jejich detekce Exceptional traffic systems and their detection
školitel: Doc. Ing. Ivan Nagy CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Michal Kuban
rok: 2009
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Řízení dopravy při nadměrném růstu kolon a jeho systematické testování. Traffic control with excessive queue lengths and its systematic testing.
školitel: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Kubín
rok: 2009
zaměření: Softwarové inženýrství a matematická informatika
práce: Jazyková vrstva rozpoznávání české mluvené řeči / Recognition of Czech Speech Using Linguistic Models
školitel: Ing. Jan Mach
e-mail: zobrazit e-mail
Balázs Kutil
rok: 2009
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu / Degenerate diffusion methods in computer image processing
školitel: Doc. Dr. Ing Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Machač
rok: 2009
zaměření: Matematické modelování
práce: Remodelace cévní stěny / Arterial wall remodeling
školitel: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Nina Marinová
rok: 2009
zaměření: Praktická informatika
práce: Charakteristiky nekonečných slov / Characteristics of Infinite Words
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lenka Motlochová
rok: 2009
zaměření: Matematické modelování
práce: Exponenciální funkce na orbitech Weylových grup (Weyl group symmetric exponential functions)
školitel: Ing. Severin Pošta, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Barbora Planková
rok: 2009
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování fázových rozhraní pomocí Cahn-Hilliardovy teorie Mathematical modeling of phase interfaces using Cahn-Hilliard theory
školitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lucie Smrčková
rok: 2009
zaměření: Praktická informatika
práce: Stromy palindromů v nekonečných slovech / Trees of palindromes in infinite words
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Stiborek
rok: 2009
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Agentní metody pro bezpečnost ad-hoc sítí / Agent Methods for Ad-Hoc Networks Security
školitel: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Vlček
rok: 2009
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické a numerické modelování elasto-plastických materiálů Mathematical and numerical modeling of elastoplastic materials
školitel: Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Alexandr Žák
rok: 2009
zaměření: Matematické modelování
práce: Modelování dynamiky v matematické biologii / Modelling the Dynamics in Mathematical Biology
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Chaloupka
rok: 2008
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Chylík
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Materiálové vlastnosti biologických náhrad kloubní chrupavky / Material properties of articular cartilage biosubstitues
školitel: Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Vladimír Cupal
rok: 2008
zaměření: Softwarové inženýrství
práce: Tvorba DataMining algoritmů pro Microsoft SQL / DataMining algorithms for Microsoft SQL
školitel: ing. Jan Tomčík
e-mail: zobrazit e-mail
Radim Demut
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Robustnost odhadů pravděpodobnostních hustot s minimální vzdáleností / Robust properties of minimum distance density estimators
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Daniel Dombek
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Poziční numerační systémy s rozšířenou abecedou / Positional Numeration Systems with Expanded Alphabet
školitel: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Petr Dvořák
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech / Mathematical Modelling of Microstructures in Phase Transitions
školitel: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
David Fabian
rok: 2008
zaměření: Softwarové inženýrství a matematická informatika
práce: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe/ Development of the system for the remote control of a mainframe
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
Zuzana Farová
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Statistické metody klasifikace signálů / Statistical Methods in Signal Processing and Discrimination
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Grill
rok: 2008
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Automatická detekce vniknutí do počítačových sítí / Automatic Intrusion Detection in Computer Networks
školitel: Martin Rehák, Ing. ECP
oponent: Ing. Petr Pošík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Martin Havlena
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Statistické vlastnosti ukazatelů způsobilosti a výkonnosti /Statistical Properties of Capability and Performance Indices
školitel: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Martin Hejtmánek
rok: 2008
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Deterministický chaos v jednoduchých fyzikálních systémech / Deterministic Chaos in Simple Physical Systems
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Hrabák
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Celulární dopravní modelování/Cellular Traffic Modelling
školitel: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Hron
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Numerické metody pro řešení Buckleyho-Leverettova problému./ Numerical Methods for solution of Buckley-Leverett Problem.
školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Jan Judas
rok: 2008
zaměření: Softwarové inženýrství
práce: Detekce hran ve zpracování obrazu/Edge detection in image processing
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Zdeněk Kabát
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Nové modely neuronových sítí / New Models of Neural Networks
školitel: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Vladimír Klement
rok: 2008
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Implementace algoritmů pro zpracování obrazu s využitím GPGPU/Implementation of the algorithms for the image processing using GPGPU
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Kobera
rok: 2008
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Teoretické problémy ontologií v kontextu sémantického webu / Theoretical problems of ontologies in the context of semantic web
školitel: Ing. Július Štuller, Csc.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Křivánek
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase. / Dynamic decision making based on time iterative strategy
školitel: Ing.Miroslav Kárný,DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Radek Krotil
rok: 2008
zaměření: Praktická informatika
práce: Vizuální editor definice stránky portálu / Visual portal page definition editor
školitel: Mgr. Jiří Walek
e-mail: zobrazit e-mail
Peter Leibitzer
rok: 2008
zaměření: Praktická informatika
 
Dominik Macáš
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Číselné soustavy s neceločíselným základem a jejich palindromicita / Number systems with a non-integer base and their palindromicity
školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Radek Máca
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu / Degenerate Diffusion Methods in Computer Image Processing
školitel: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Pokorný
rok: 2008
zaměření: Softwarové inženýrství
práce: Metody kódování grafových struktur pro aplikaci genetických operátorů / Graph structure representation applicable in genetic optimization
školitel: Ing. Hakl Frantisek CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Ondřej Polívka
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Numerické řešení Richardsovy rovnice metodou konečných objemů. Numerical Solution of Richards Equation using the Finite Volume Method.
školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Ptáček
rok: 2008
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Testování algoritmů řízení dopravní mikrooblasti / Testing of control algorithms for microregion traffic
školitel: Ing. Jitka Homolová
e-mail: zobrazit e-mail
Přemysl Rubeš
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Redundance v zobecněných numeračních systémech / Generalized numeration systems and their redundance
školitel: Doc. Ing. Zuzana Masáková, PhD.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jakub Skryja
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Studium závislosti ceny Credit Default Swap na ceně akcií / Study of price relation between Credit Default Swap and stocks.
školitel: Mgr. Jan Houfek
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Slimáček
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování / Dynamic decision making via approximate dynamic programming
školitel: Ing. Miroslav Kárný DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Pavel Snítil
rok: 2008
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
František Štampach
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Spektrální analýza Jacobiho matic speciálního typu / Spectral Analysis of Special Type of Jacobis matrices
školitel: Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
 
Augustin Šulc
rok: 2008
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
Zdeněk Tichý
rok: 2008
zaměření: Softwarové inženýrství
práce: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe/Development of the system for the remote control of a mainframe
školitel: Ing.Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Tichý
rok: 2008
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice/Analysis of scintigraphic image sequences in medical diagnostics
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
Vít Tomica
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování reakčních procesů v problematice spalování/Mathematical modelling of reaction processes in combustion
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
 
Šárka Vejvodová
rok: 2008
zaměření: Matematické modelování
práce: Nelineární ultrazvuková pseudotomografie s časově reverzními zrcadly / Nonlinear ultrasonic pseudotomography with time reversal mirrors
školitel: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Vítězslav Žabka
rok: 2008
zaměření: Softwarové inženýrství
práce: Využití GPGPU pro zpracování dat z magnetické rezonance / Application of GPGPU to MRI Data Processing
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
 
Karel Bartoš
rok: 2007
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Inteligentní metody zabezpečení v distribuovaných systémech Intelligent security mechnisms for distributed systems
školitel: Martin Rehák, Ing. ECP
oponent: Ing. Milan Rollo
e-mail: zobrazit e-mail
Monika Drábová
rok: 2007
zaměření: Matematické modelování
práce: Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody / Non-linear opimization of a thermodynamical model of supercooled water
školitel: Ing. Jan Hrubý, CSc.
oponent: RNDr. Zdeněk Kožíšek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Fiala
rok: 2007
zaměření: Matematické modelování
práce: Procedury analýzy obrazových dat v Matlabu Procedures for image data analysis in Matlab
školitel: Doc. Petr Volf, CSc.
oponent: Mgr. Jaroslav Ševčík
e-mail: zobrazit e-mail
Jiří Franc
rok: 2007
zaměření: Matematické modelování
práce: Robustní metody identifikace regresního modelu / Robust methods of regression model identification
školitel: Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
oponent: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Ondřej Glatz
rok: 2007
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematické modelování fázových transformací v monokrystalech slitin s tvarovou pamětí Mathematical modelling of phase transitions in shape memory alloy single crystals
školitel: Ing. Michal Landa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Jitka Hanousková
rok: 2007
zaměření: Matematické modelování
práce: Odhady pravděpodobnostních hustot s minimální Kolmogorovskou vzdáleností / Minimum Kolmogorov distance density estimators
školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
oponent: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Hájek
rok: 2007
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
Vojtěch Holub
rok: 2007
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Nástroj pro správu a tvorbu rozvrhu FJFI / A tool for management and creation of FJFI timetable
školitel: Mgr. Milan Krbálek Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Lukáš Homoľa
rok: 2007
zaměření: Matematické modelování
práce: Generátory pseudonáhodných čísel / Random Number Generators
školitel: Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Patrik Jíra
rok: 2007
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
 
Václav Jirkovský
rok: 2007
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Využití neuronových sítí pro klasifikaci příznaků mluvené české řeči / The neuron nets utilization to classify the signs of spoken Czech language.
školitel: Ing. Pavel Bolek
e-mail: zobrazit e-mail
Ján Jusko
rok: 2007
zaměření: Softwarové inženýrství
práce: Databázové techniky pro lokální modelování dynamických systémů / Database technology for local modelling of dynamic systems
školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Kubálek
rok: 2007
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
Milan Macura
rok: 2007
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
 
Kateřina Marková
rok: 2007
zaměření: Matematické modelování
práce: Modelování námrazy na profilu křídla / Numerical simulation of ice accretion on airfoil
školitel: Ing. Bohumír Hoření, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
Václav Müller
rok: 2007
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Optimalizace webových stránek/Redesign of web pages
školitel: Ing. Lenka Pavelková
oponent: Ing. Jiří Trnka
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jaromír Müller
rok: 2007
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Použití degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu / Degenerate Diffusion in Image Processing
školitel: Dr. Ing. Michal Beneš
oponent: Ing. Roman Kalous
e-mail: zobrazit e-mail
Pavel Neškudla
rok: 2007
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Propagátor časově závislého harmonického oscilátoru/Propagator of a time-dependent harmonic oscillator
školitel: Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jiří Palek
rok: 2007
zaměření: Matematické modelování
práce: Matematický model Liesegangových obrazců Mathematical Model of Liesegang Rings
školitel: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: zobrazit e-mail
Lukáš Pleva
rok: 2007
zaměření: Praktická informatika
práce: Pokročilé funkce traceroute / Advanced traceroute
školitel: Ing. Antonín Král
e-mail: zobrazit e-mail
 
Alžběta Pourová
rok: 2007
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
František Rolinek
rok: 2007
zaměření: Tvorba softwaru
práce: Systém pro konfiguraci operačních systémů typu Open Source / System for the configuration of the Open Source operating systems
školitel: Ing. Tomáš Oberhuber
oponent: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: zobrazit e-mail
 
Petr Snítilý
rok: 2007
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
Radek Vláčil
rok: 2007
zaměření: Softwarové inženýrství
práce: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe/ Development of the system for the remote control of a mainframe
školitel: ing. Tomáš Oberhuber
oponent: Ing. Tomáš Sejkora
e-mail: zobrazit e-mail
 
Jan Novák
rok: 2006
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
Marek Faltýsek
rok: 2005
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Fidler
rok: 2005
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
Aleš Masner
rok: 2005
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
 
Tomáš Valenta
rok: 2005
zaměření: Praktická informatika
e-mail: zobrazit e-mail
 

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky