Personální zajištění oboru

Oborová rada

Prof. Dr. Ing. Michal Beneš FJFI ČVUT
Doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D. ÚI AV ČR
RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc. ÚJF AV ČR
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. ÚTIA AV ČR
Prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. FS ČVUT
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. FJFI ČVUT
Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. MFF UK
Doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. ÚI AV ČR
Doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. MFF UK
Prof. Ing. Igor Jex, DrSc. FJFI ČVUT
Doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr. MFF UK
Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. FJFI ČVUT
Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D FJFI ČVUT - tajemnice
Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. FJFI ČVUT - předsedkyně
Doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D. FJFI ČVUT
Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. FJFI ČVUT
Ing. Julius Štuller, CSc. ÚI AV ČR
Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. FJFI ČVUT

Seznam přednášejících

Prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Ing. František Hakl, CSc.
Prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.
Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Kůrka, DrSc.
Ing. Václav Kůs, Ph.D.
Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D
Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
Prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.

Seznam školitelů

Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
Prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Ing. Jiří Grim, CSc.
Dipl.Eng. Tatiana V.Guy, Ph.D.
Ing. František Hakl, CSc.
Prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
Ing. Václav Kůs, PhD.
Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.


za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 11.1.2018
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky