Stochastické modely v energetice

školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: stochastické modely, časové řady, kalibrace modelu
popis: V tradičních energetických systémech jsou obvykle velmi dobře známé modely chování a je snadné tyto děje předpovídat. Na některé jevy (například v přenosové soustavě) má však stále velký vliv proměnlivost počasí. Tento vliv bude narůstat s rozvojem obnovitelných zdrojů. Cílem práce je: 1) seznámit se s vybraným problémem v energetice a jeho existujícími modely, 2) na reálných datech ověřit platnost stávajících modelů, 3) aplikovat zvolený stochastický model na daný problém, 4) diskutovat kvalitu modelu pro daný problém.
literatura: 1. Yip, Tony, et al. \"Dynamic line rating protection for wind farm connections.\" Integration of Wide-Scale Renewable Resources Into the Power Delivery System, 2009 CIGRE/IEEE PES Joint Symposium. IEEE, 2009. 2. Raftery, Adrian E., et al. \"Using Bayesian model averaging to calibrate forecast ensembles.\" Monthly Weather Review 133.5 (2005): 1155-1174.
poznámka: Student může být za svou práci honorován z grantu.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:33:36

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky